Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kürt Sorununa Çözüm Önerisi: Medresetüzzehra – Yrd. Doç. Dr. Atilla Yargıcı

 

 

Özet

Kürt sorunu ekonomik, siyasi sosyal, eğitim ve dini yönü bulunan çok
yönlü bir sorundur. Said Nursi bu sorunun temelindeki hastalıkları cehalet, fakirlik
ve ihtilaf olarak belirler. Bu hastalıkların tedavisi için de sanat, ilim ve
ittifak’ı önerir. Bu çalışmada Kürt sorununa bir çözüm önerisi olan Medresetüzzehra
projesi ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Kürt sorunu, medresetüzzehra, meşrutiyet, din ilimleri, fen ilimleri, dil

 

 

 

Abstract

Kurdish problem, is a multifaceted problem which has the economic,
political, social, educational and religious aspect . Said Nursi, determines the
diseases underlying the problem are as ignorance, poverty and conflict. He recommends
the arts, science, and union for the treatment of these diseases.
Key words
Kürt sorunu, medresetüzzehra, meşrutiyet, din ilimleri, fen ilimleri, dil
Kurdish problem, medresetüzzehra, constitutional, religious sciences,
natural sciences, language