Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Münazarat ve Özgürlükçü Yönetim – Nimet Demir

 

 

Özet

Bediüzzaman’ın Münazarat’ı dönemin lokal sorunlarını, evrensel İslami
prensiplerle çözüme kavuşturmakla kalmaz, eserin çözüm için dayandığı prensiplerin
evrenselliği, onu gelecekte karşılaşılan sorunlar için de bulunmaz bir
kaynak haline sokar. Bugün yaşadığımız ve çözüm bulmak için çırpındığımız
kronik sorunlarımızın pek çoğu için Münazarat önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada
Münazarat’ta ortaya konulan özgürlükçü yönetime ait ilkeler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Özgürlükçü yönetim, millet hakimiyeti, hukuk devleti, eşitlik, çoğulculuk

 

 

 

Abstract

Bediuzzaman’s Münazarat not only solves local problems of the period
by universal Islamic principles, but the principle of the universality of the work
for a solution, it puts into a resource is not available for future problems. The
universality of the principle of the Work for solutions, makes it a rare source of
solving future problems. Today, for many of the chronic problems we live and
struggle to find solutions, Münazarat is an important source.
Keywords
Libertarian government, nation, sovereignty, rule of law, equality, pluralism