Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Neşrinin 100. Yılında Münazarat Şerhi Denemesi 1 Münazarat Şerhine Giriş Münazarat ve İmani Bakış Açısı – Doç. Dr. Levent Bilgi

 

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursi’nin Münazarat’ı, bir “imani hürriyet ve demokrasi
manifestosu” dur. Münazarat, hem İslam dünyasına, hem de Batı dünyasına
İslam’ın politik duruşunu imani bir perspektifle anlatan bir eserdir. Bir
Münazarat şerhi denemesi niteliğini taşıyacak çalışmalar dizisinin ilki olan bu
çalışmada Münazarat’ın ifade ettiği genel anlam gözler önüne serilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Münazarat, meşrutiyet, hürriyet, demokrasi, iman

 

 

 

Abstract

Bediuzzaman Said Nursi’s Münazarat is a “manifestation of faith in
freedom and democracy”. Münazarat is a work describing the politic position
of Islam both for Islamic World and Western world, within a faith perspective.
This will be first of a series of annotation studies of Münazarat and will consist
of the general meaning of Münazarat .
Key words
Münazarat, , constitution, democracy, faith