Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Öz Yönetimin Gerekliliği ve Sınırları Açısından Ülke Demokrasisi İle Cemaat Meşveretinin Mukayesesi – Prof. Dr. Ahmet Battal

 

 

Özet

Hürriyet, hem insan için hem de insanların ortak olduğu çeşitli
organizasyonlar için gerekli ve faydalıdır. Hürriyeti sınırlayan, engelleyen ya da
ortadan kaldıran istibdat ise hem birey için ve hem de toplumsal yapılar için
zararlıdır. Bu çalışmanın amacı, cemaat içi demokrasi ile devlet demokrasilerini
mukayese etmek ve farklılıklarla benzerlikleri tesbit etmektir. Böylece cemaatten
devlete ve devletten cemaate demokrasi etkileşiminde kullanılabilecek kriterleri
bularak sağlıklı bir etkileşimin yolları araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Öz yönetim, demokrasi, devlet, cemaat, cemaatleşme, hürriyet, istibdat

 

 

 

Abstract

Freedom is useful for both the people and for various organizations.
The tyranny; limiting, preventing or eliminating Freedom, is harmful for both
individual and the social structures.
Key Words
Self- governance, democracy, government, community, communal,
liberty, tyranny