Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Adalet Kristalinin Onsekiz Köşesi – Prof. Dr. Ahmet Battal

 

 

Özet

Yeni anayasa taleplerinin arttığı bir zaman dilimindeyiz. Anayasalar bir ülkenin yazılı hukukunun çerçevesini ve ana sütunlarını oluştururlar. Zira anayasalar her zaman geçerli olması istenen adaleti elde etmenin usulünü belirler ve tarif eder. Bu noktada iyi ve doğru anayasayı tarif ve temin etmek için de
önce adaleti tarif etmek gerekir. Bu yazıda adalet hakikatinin ifade ettiği anlam araştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Adalet, anayasa, devlet, insan, kulluk, hürriyet

 

 

 

Abstract

We live in a period of time when demands concerning a new constitution are increasing. Constitutions constitute a country’s written framework and basic pillars of laws.
Key Words:
Education, Educational Right, religious education, state, individual, society, literacy