Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Anadil ve Anayasa – Yrd. Doç. Dr. Vahap Coşkun

 

 

Özet

Türkiye uzunca bir süredir yeni bir anayasa yapmayı tartışıyor. Sivil toplum örgütleri, yeni anayasaya dair taleplerini sürekli kamuoyunun gündemine taşırken toplum, yeni anayasadan ülkenin kadim sorunlarını çözmek için gerekli demokratik zemini oluşturmasını bekliyor. Hiç şüphesiz, Yeni Anayasa ile çözümü konusunda ilerleme kat edilmesi gereken konulardan biri de Kürt meselesidir. Bu yazıda Kürt sorununun temel tartışma konularından biri olan “anadil” meselesi tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Anayasa, Kürt sorunu, anadilde eğitim, demokratik çözüm

 

 

 

Abstract

Turkey has been discussing making a new constitution for a long time. While non-governmental organizations present to the public opinion their demands concerning a new constitution, the society expects the formation of a democratic ground for the new constitution to solve the ancient problems of the country. Undoubtedly one of the issues needs to be solved through the new constitution is the Kurdish problem. In this study the subject of “mother language”, one of the main controversial topics of the Kurdish problem will be discussed.
Key Words:
Constitution, Kurdish problem, education in mother language, a democratic solution