Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâm Açısından Siyasal İktidarın Sınırlandırılmasına İlişkin Bazı Yaklaşımlar – Doç. Dr. Recep Ardoğan

 

 

Özet

İnsan haklarının garanti altına alınmasında, siyasal iktidarın sınırlanması ve denetim altına alınması, bunun için de devlete ait yetkilerinin kuvvetler ayrılığı yoluyla paylaşımı önemlidir. İslâm açısından siyasal güç, kendinde bir egemenlik hakkına sahip değildir. Yasama ise bir keşf niteliği taşır ve her üç kuvvet hukukla kayıtlanır. Ayrıca siyasal otoritenin sahibi halktır. Halk, hukuka aykırı politikalara karşı muhalefet ve direnme hakkına sahiptir.
Anahtar kelimeler: İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, devlet, iktidar, kuvvetler ayrılığı

 

 

 

Abstract

In order to put human rights down guaranty, it’s important that the political power is limited and taken under control, and for this, distributing the
authorities belonging to state by separation of powers. According to Islam, the political power hasn’t got spontaneity right of sovereignty. As to legislation, it is in characteristic of discovery and each three power are restricted by law. Also, only owner of the political authorities is the common people. So, it has got the right of opposition to policies contrary to law and resistance it government.
Keywords: Human rights, rule of law, state, political power, separation of powers.