Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Korkuya değil, güvene dayalı bir anayasa – Nimet Demir

 

 

Özet

Yeni bir Anayasa yapımı sürecindeyiz. Bugüne kadarki Türkiye anayasalarına yansıyan ortak özellik efendi-köle ilişkilerinde kendini göstermektedir. Oysa sivil, demokrat ve özgürlükçü bir anayasa için her kesimin kendini rahatça ifade etmesi, iradesini ortaya koyması gerekir. Hem, toplumu oluşturan her kesimin birbirini tanıması, birbirine güvenmenin kapısını açacaktır. Bu yazıda yasama organı olan meclisin “tek mi, çift mi?” olması ile yetki kullanımında gündeme getirilen adem-i merkeziyet ve demokratik özerklik tartışmalarına değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Demokrat anayasa, güven, çift meclis, adem-i merkeziyet, demokratik özerklik

 

 

 

Abstract

We are going through a process of making a new constitution. The common property reflected in the Turkish constitutions written so far demonstrates itself in the relationship between master and slave. However for a civil, democratic and liberal constitution, all denominations must be able to express themselves freely and show their will. This will open the way for the mutual recognition and trust by all the sectors constituting the society. In this article we will touch upon the discussions about the singularity versus duality of the assembly and decentralization and democratic autonomy.
Key Words:
A democratic Constitution, Trust, Dual Assembly, decentralization, democratic autonomy