Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Laiklik İlkesinin “Yeniden Düzenlenmesi” ve Uygulamadaki Problemler – Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün

 

 

Özet

Modern toplumlar için laiklik aslında, din ve vicdan hürriyetinin koruyucu şemsiyesi ve devletin bir nevi tarafsız kalarak, hakemlik yapmasıdır. Devletin tüm inançlar karşısında eşit uzaklıkta durması laiklik gereğidir. Ancak bizim ülkemizde laiklik yorumu daha çok ladinilik şeklinde olmuştur. Bu yazıda laiklik ilkesinin yeniden düzenlenmesi ve uygulanması noktasında ortaya çıkan problemler ele alınacak ve laiklik konusunda yapılması gerekenlere dair öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Laiklik, anayasa, laikçilik, din ve vicdan hürriyeti, laikçilik

 

 

 

Abstract

Secularism is in fact a protective umbrella of the freedom of religion and conscience for the modern societies and it is the state’s being a sort of impartial arbiter. The state’s standing at an equal distance to all beliefs is a requirement of secularism. But the interpretation of secularism in our country has been in the form of an “irreligious” practice. In this study the rearrangement of the secularism principle and the problems emerged in its practice will be discussed and some suggestions for the things to be done related to secularism will be presented.
Key Words:
Secularism, Constitution, laicism, freedom of religion and conscience