Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de 1876’dan günümüze iktisadi dönüşüm süreçleri ve Anayasalar – Dr. Cemil Ertem

 

 

Özet

Toplumların Anayasa ihtiyacı ya yeni bir toplumsal düzen ya da bir toplumsal uzlaşı ve bu uzlaşıya bağlı yeni bir başlangıç yapma isteğinden doğar. Bu anlamda Anayasalar bir toplumdaki siyasi yapılanmanın hukuki ifadesidir. Bu yazıda Türkiye’de 1876’dan günümüze iktisadi dönüşüm süreçleri ve Anayasalar ele alınmakta ve tarihsel ve güncel gereklilik olarak yeni anayasanın önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Yeni Anayasa, sanayi devrimi, iktisadi dönüşüm, sermaye, yeni burjuvazi, Türkleştirme, milli iktisat

nd also many wisdoms and purposes of the
veil for the individual, family and society are briefly mentioned.
Key Words: veiling, wisdom, purpose, Islam