Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin Yeni Anayasasında Vatandaşlık tanımı “Üç Tarz-ı Siyaset Merkezli Müzakere” – Prof. Dr. Mevlüt Uyanık

 

 

Özet

Türkiye halkı, 12 Eylül 2010 referandumu ile birlikte bir daha fiili veya post modern darbelerle uğraşmamak için önemli kararlar aldı. İronik bir şekilde aynı gün 1980 yılında darbe yapanlara yargı yolu açıldı. 28 Şubat 1997 post modern darbesinin iktisadi, içtimai, ahlaki, hukuki sonuçları mümkün olduğunca ortadan kaldırılmaya başlandı. Bunların yanı sıra başka darbe teşebbüslerinde bulunanlarla ilgili mahkemeler ise devam etmektedir.
Ülkemiz ve insanı, demokratikleşme sürecini taçlandıracak “Yeni Anayasa” ile toplumsal sözleşmesini yenileme gayreti içindedir. Bu bağlamda “Yeni Anayasa” çalışmalarında bazı maddeler yazıldı, Temmuz 2012 itibarıyla da tar
tışmalı konularını yazımına (parantezlerle de olsa) başlandı. Bireysel hak ve hürriyetler, “vatandaşlık”, din ve vicdan özgürlüğü, değiştirilmesi teklif edilemeyen maddeler gibi hususlar üzerinde yoğun tartışmaların çıkacağı anlaşılmaktadır.
Bu metinde ise büyük tartışmalara yol açan “milli kimlik” ve “vatandaşlık” kavramının tarihsel arka planı incelenecektir. Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti sürekliliği bağlamında devlette üç farklı aidiyet şekilleri olarak ortaya çıkan “Üç Tarz-ı Siyaset” analiz edilecektir. Sonuçta “Türkiyeli” kavramsallaştırması önerilerek, Yeni Anayasa tartışmalarına katkıda bulunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Cumhuriyet, Anayasa, Sözleşme, Aidiyet, Kimlik, Türk, Türkiyeli

 

 

 

Abstract

The people of Turkey with the referendum on 12 September 2010 have agreed on important decisions not to deal with actual and postmodern military coups anymore. Ironically the same day the way to judge the generals staging the military coup was legally opened. It was begun to get rid of, as much as possible, the economic, social, moral and legal outcomes of the postmodern coup d’état on 28 February 1997. Besides that the trials of those attempting to make new coups are going on in courts.
Our country and our people are trying to renew their societal contract through “a new constitution” which will crown the democratization process. In relation to this, some articles of the new constitution have been written. The writing of some controversial subjects, though with parentheses, started. It seems that there will be harsh debates on subjects like individual rights and freedoms, freedom of religion and conscience, “citizenship”, and irrevocable provisions.
We will investigate the historical backgrounds of the concepts of “national identity” and “citizenship” which raised great discussions. Then we will analyze “a three-styled-policy” which brought up three different memberships in the state in the context of the continuity of the Ottoman State-the Turkish Republic. Consequently we will try to contribute to the discussions on the new constitution by suggesting the conceptualization of “Türkiyeli”, (Being from Turkey).
Key Words:
Republic, Constitution, Contract, Membership, Identity, Turk, Türkiyeli (Being from Turkey)