Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Yeni Anayasa’da Anayasal Vatandaşlık – Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem

 

 

Özet

Demokratik ve özgürlükçü toplumlarda vatandaşlık, “hak ve özgürlük” eksenli olarak tanımlanır. Bu toplumlarda vatandaş dendiğinde, devlete karşı sorumluluklarının yanı sıra, devlet karşısında hak ve özgürlüklere, devletin dokunamayacağı özerk alanlara sahip olan bireyler akla gelir. Birey-devlet ilişkisi, bireyden hareketle oluşturulur. Amaç, bireyin özgürlüğünü, mutluluğunu ve refahını sağlamaktır. Bu yazıda çokkültürlü ve çokdilli bir toplumsal yapıya sahip olan Türkiye’nin yeni anayasasında bu meselenin nasıl çözümlenebileceğine dair öneriler sunulmakta ve “anayasal vatandaşlık” kavramı üzerinden teklifler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Yeni Anayasa, çok kültürlülük, çokdillilik, anayasal vatandaşlık, hak ve özgürlükler

 

 

 

Abstract

In democratic and liberal societies citizenship is defined in terms of rights and freedoms. In such societies, a citizen reminds us individuals with certain responsibilities to as well as certain rights and freedoms against the state and having autonomous areas untouchable by the state. The relationship between individual and state is established around the individual. The goal is to provide the freedom, happiness and welfare of the individual. In this study some suggestions are proposed on how to solve this problem in the new constitution of Turkey, a country whose societal structure is multicultural and multilingual. We also present suggestions about “constitutional citizenship”.
Key Words:
New Constitution, multiculturalism, multilingualism, Constitutional Citizenship, rights and freedoms

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam