Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî’ye göre Medeniyetin Gayesi Nedir? İslâm Medeniyeti Niçin Geriledi, Nasıl İlerleyebilir? İnsanlığı Nasıl Bir gelecek Bekliyor? – Doç. Dr. Ramazan Taş

 

 

Özet

Bediüzzaman’a göre insanlığa rahmet olan Kur’ân, ancak herkesin, en azından çoğunluğun
saadetini sağlayan bir medeniyeti kabul eder. Medeniyetin gayesi dünyaahiret
saadetini ve dünya barışını sağlamaktır. İnsanlığın mutluluğu, huzuru ve barışı
ancak iktisat ve çalışmakla sağlanabilir. İyiliği kötülüğünü aşan bir medeneniyet terakki
eder, ilerler. Kötülüğü iyiliğini aşan bir medeneniyet ise tedenni eder, geriler. Etnik ve
kültürel çokluk ve çeşitlilik sanat ve marifet çeşitliliğini ve zenginliğini doğurur. Kapitalizm
ve sosyalizm emek-sermaye çatışmasına dayalı bir çatışma sistemidir. İslâm
ise emek-sermaye dayanışmasına dayalı bir barış sistemidir. İslâm medeniyeti bütün
güzellikleri tevhid eden, birleştiren, buluşturan bir medeniyettir. İslâm hürriyet-adaleteşitliği
bütün bağlantıları-gereksinimleriyle kapsayan entegre bir sistemdir. Bu çalışmada
Said Nursî’nin ortaya koyduğu medeniyet anlayışı ışığında insanlığı nasıl bir gelecek
beklediği sorusunun cevabı aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Medeniyet, İslâm Medeniyeti, Batı Medeniyeti, Gelecek

 

 

 

Abstract

According to Bediuzzaman, the Quran, which is a blessing for humanity,
accepts only a civilization that provides happiness to all or at least to majority.
The goal of a civilization should be providing to humanity welfare both
in this world and in the next and the world peace. The welfare, peace and
happiness of humanity can merely be provided through economization and
hard work. A civilization, whose good deeds overcome its vices can progress
and improve. And a civilization, whose vices exceed its good deeds regresses
and goes down. Ethnic and cultural plurality and variation gives rise to
richness and variation in art and knowledge. Capitalism and socialism are
systems based on conflicts of labour and capital. On the other hand Islam is a
system of peace based on the cooperation of labour and capital. The civilization
of Islam converges and unites all sorts of beauties. Islam is an integrated
order that contains freedom, justice, and equality with all of their relations
and necessities. This study, under the light of Said Nursi’s understanding
of civilization, searches for the answer of the question about what sort of a
future waits humanity.
Key Words
Civilization, Islamic Civilization, Western Civilizaton, Future

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam