Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hârikalar Asrında Yaşanan Hârika Bir Hâdise – İslâm Yaşar

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî’nin Rüyada Bir Hitabesi o yıllarda ülkede ve dünyada millî,
içtimaî, siyasî, beşerî yönden elim hâdiseler yaşandığına işaret etmekte ve bu kötü gidişatın
durdurulması hususunda Bediüzzaman’a bazı vazifeler yüklemektedir. Bu yazıda,
bu rüyanın ve rüyayı gören Bediüzzaman Said Nursî’nin mahiyetine değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Yakaza, rüya-yı sadıka, mukadderat-ı İslâm, Asrın vekili, müsbet hareket

 

 

 

Abstract

Bediuzzaman’s essay, An Address in Dream points out to nationally, socially,
and politically tragic events experienced in those years in our country
and in the World and it assigns certain duties to him in order to prevent
the deteriorating situation. In this article we touch upon the nature of the
dream and the dreaming Bediuzzaman.
Key Words
Wakefulness, true dream, destiny of Islam, the representative of the age,
positive action