Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İnsanlığın Geçirdiği Devirler Aynasında Bediüzzaman’ın Rüya Makalesi – M. Ali Kaya

 

 

Özet

“Her geceden sonra sabah ve her kıştan sonra bir bahar mevsimi geldiği gibi” insanlığı
da saadetten sonra felaket ve felaketten sonra bir saadet takip etti. Allah’ın
Kur’ân-ı Kerim’de “Sünnetullah” olarak tabir edilen adeti ve kanunu böyle cereyan etmektedir.
İnsanın terakkisinin esası “fıtratta câri olan nevâmîs-i İlâhînin sereyanlarını
keşif ile, tevfik-i hareket edip, lehinde istimal etmektir.” İşte Bediüzzaman Allah’ın kainata
koyduğu bu “Tekamül Kanununu” keşfederek lehinde istimal eden bir dahidir. Bu
sebepledir ki İslâm dünyasının ecnebiler tarafından istila edilerek “merkez-i hilafetin”
işgal edildiği ve tüm ümitlerin söndüğü bir zamanda Müslümanlara ümit verdi çıkış
yolu gösterdi ve nihayet “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sadâ
İslâm’ın sadâsı olacaktır.” hükmünü tasdik ettirdi. Bu makalemiz Bediüzzaman’ın bu
yönüne dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler
Terakki, tekâmül, insanlığın geçirdiği devirler, İslâm’ın istikbali, Sünnetullah, Rüya
Makalesi

 

 

 

Abstract

Just as every night is followed by a morning and a spring comes after a
winter, similarly in humanity disasters are followed by welfare. The tradition
that is named as “principles of Allah” in the Quran Al-Karim, operates
as such. The essence of the progress of humanity is through discovering
the running of the laws placed in nature by Allah and acting in conformity
with them and benefitting from them. So Bediuzzaman is a genius who
discovered that law of progress and used it in his favour. That is why he was
able to give Muslims hope and to lead them out at a time when the Muslim
lands and the centre of the Caliphate were invaded by non-Muslims and
when hopes were given up and his good news “Be hopeful! The strongest
voice will be the voice of Islam among the changes of the future” were
confirmed by the passing time. So we will draw attention to this aspect of
Bediuzzaman.
Key Words
Progress, perfection, stages of humanity, destiny of Islam, principles of
Allah, essay on dream