Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kâinattaki Denge ve İnsanın Bu Dengeye Etkileri – Doç. Dr. H. Yunus Taş

 

 

Özet

Kâinatta her şey bir ölçü ve denge ile bağlantılı olarak yaratılmış ve bu denge içerisinde
varlığını devam ettirebilmektedir. Bu dengeyi bozmaya yönelik olarak yapılan
her hamle ve hareket neticesinde aynı oranda kâinatta bulunan varlıkların faaliyetleri
zarar görecektir.
Bu çalışmada dünyamız olan yerkürenin kâinattaki denge içindeki yerinin incelenmesi
ve dünyada en değerli varlık (eşref-i mahlûkat) olan insanın üretim ve tüketiminin
iktisat yönüyle incelenmesi yapılacak. Bu anlamda özellikle insanın üretim ve tüketim
ile kâinattaki dengeyi nasıl etkileyebileceği Risale-i Nur ve Kur’ân’a uygun bir bakış açısı
ile örneklerle incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, İslâm Ülkeleri, Teknoloji, İktisat, Kur’ân Medeniyeti