Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Rüyada Bir Hitabe – Cemal Kutay

 

 

Meâli ve hatırda kalan elfazı aynendir.
1335 senesi Eylül’ünde, dehrin hadisatının verdiği yeisle, şiddetle muztarip
idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Mânen rüya olan yakazada
bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüya-yı sâdıkada bir ziya gördüm.
Tafsilâtı terk ile, yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim.
Şöyle ki:
Bir Cuma gecesinde nevm ile âlem-i misale girdim. Biri geldi, dedi:
“Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor.”
Gittim, gördüm ki, münevver, emsalini dünyada görmediğim, Selef-i
Salihînden ve a’sârın meb’uslarından her asrın meb’usları içinde bulunur bir
meclis gördüm. Hicap edip kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki:
“Ey felâket, helâket asrının adamı, senin de reyin var. Fikrini beyan et.”
Ayakta durup dedim:
“Sorun, cevap vereyim.”
***