Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler ve Ruslarla Çatışmaları ve Esaretine Dair Bazı Vesikalar – Doç. Dr. Adem Ölmez

 

 

Özet

Bu çalışmada, Bediüzzaman Said Nursî’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler ve Ruslarla çatışmalarına ve esaretine dair bazı belgelere yer verilmektedir. Biz bu çalışmamızda Bediüzzaman Said Nursî’nin savaştaki rolünü anlamak için Doğu Cephesi’ndeki gelişmelere dikkat çekmek istiyoruz. Savaşın genel seyri içerisinde Said Nursî’nin yerini tespit edebilmek için, kullanacağımız iki önemli kaynaktan birisi, bir Said Nursî otobiyografisi olan Tarihçe-i Hayat adlı eser; diğeri ise arşiv vesikalarıdır. Kullandığımız arşiv vesikaları, yeterli sayıda olmamakla birlikte Said Nursî biyografilerindeki önemli bir boşluğu dolduracak niteliktedir. Arşivde yapılan tasnif çalışmalarına paralel olarak yeni yeni vesikaların çıkarak karanlıkta kalmış noktaların tek tek aydınlanacağını düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Ruslar, Ermeniler, Said Nursî, Doğu Cephesi, milis