Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Cephesinde Asker Zâyiâtımız: İlk ve Ortaöğretim Müfredatı Üzerine Bir Değerlendirme – Doç. Dr. Cemal Güven

 

 

Özet

Bu çalışmada, özellikle Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı birimlerinin yayınları kullanılmak suretiyle Çanakkale Muharebelerindeki asker zâyiâtımızla ilgili bilgiler ortaya çıkarılmış; İlk ve ortaöğretim ders kitaplarında verilen bilgiler değerlendirilmiştir. Ayrıca törenlerdeki Çanakkale Zaferi sunumu ile ders kitaplarındaki konu içeriğinin yazımı genel hatlarıyla irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, 18 Mart, Türk Ordusu, Zâyiât.

 

 

 

Abstract

In this study, information regarding our casualties in Battle of Çanakkale is revealed based on the publications of The General Staff and The Ministry of National Defense; and the data presented in the textbooks for Primary and Secondary Education is evaluated. Furthermore, Çanakkale Victory presentations in the ceremonies and the textbook content are examined in general terms.
Keywords: Battle of Çanakkale, March 18th, Turkish Army, Casualties