Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Harb-i Umumî; namı diğer Umumî Yıkım – Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Yiner

 

 

Özet

Eski adıyla Harb-i Umumî veya umumi yıkım. Öyle bir savaş ki, kazananı olmayan, katılan tüm güçlerin büyük kayıplar verdiği, insanlık tarihine kara leke olarak geçecek büyük faciaların ve felaketlerin yaşandığı, asırlardan beri devam ede gelen ve yavaş yavaş oluşan insanlık medeniyetini yerle bir eden savaş. İster dâhilde ister hariçte olsun tüm devletlerin ve milletlerin büyük zararlar gördüğü, ızdıraplar çektiği, her türlü kıtlığa sebep olan ve insanlık tarihinde o zamana kadar karşılaşılan dramların en büyüğü. Bu çalışmada insanlık tarihinin en büyük dramlarından olan 1. Dünya Savaşı’nda verilen kayıplar ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Harb-i Umumî, İhtilâf Devletleri, İttifak Devletleri, Osmanlı Devleti

 

 

 

Abstract

As it used to be called, The Great War or great destruction. A war with no winners, a war where all participants suffered great casualties, a war that lead to disasters of epic proportions, a war that razed the human civilization that accumulated over many centuries. The greatest tragedy of the history of humanity to date where all countries and nations suffered both within and outside their borders and experienced all manners of scarcity. This study examines the losses in one of the greatest tragedies of the history of humanity: World War I.
Keywords: The Great War

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam