Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

(Bediüzzaman’ın medeniyet analizi bağlamında)

Harb-i Umumî sulh-u umumî denklemi – Yusuf Çağlayan

 

 

Özet

Bugün dünyada baş gösteren krizlerin, bir kültür ve medeniyet krizi olduğu gittikçe netleşmektedir. Bu krizin en açık göstergesi ise Harb-i Umumî’dir. Bediüzzaman, Risale-i Nur külliyatında yer verdiği Harb-i Umumî’ye dair analizlerini, medeniyet-i hâzıranın beş menfî esası nedenselliği ile açıklar. Bu esasların yol açtığı sosyolojik süreç, Harb-i Umumî’yi netice vermekte, sulh-ü umûmîyi tahrip etmektedir. Bu makalede, Bediüzzaman’ın medeniyet analizi bağlamında Harb-i Umumî, sulh-ü umûmî denklemi ele alınmıştır.
Anahtar kavramlar:
Harb-i Umumî, Cihan harbi, Sulh-ü umûmî, Batı Medeniyeti, İslâm Medeniyeti, Küreselleşme, Adalet-i Mahza, Adalet-i İzafiye, Menfî Milliyet, Ulus Devlet.

 

 

 

Abstract

It has become clearer that crises in today’s world are those of culture and civilization. The leading indicator for this is the Great War. Bediüzzaman describes his analysis of the Great War using the five negative principles of the modern civilization. The sociological process triggered by these principles results in the World War and destroys the World Peace. The balance of World War and World Peace in light of Bediüzzaman’s analysis of civilization is considered in this article.
Keywords: The Great War, World War, World Peace, Western civilization, Islamic civilization, Globalization, Negative nationalism, Nation state