Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Harb-i Umûmi’de Bediüzzaman’a has hâl ve hareketler – İslâm Yaşar

 

 

Özet

Dünya savaşları, bütün imkânların heder edildiği, medeniyetlerin tahrip olduğu, milyonlarca insanın öldüğü ve insanlığın büyük zarar gördüğü trajediler olarak tarihteki yerini almıştır. 1. Harb-i Umumî de içerdiği şiddetli zulüm ve istabdatla, değerleri ortadan kaldıran özelliğiyle dikkat çeker. Bediüzzaman Said Nursî kendine has hal ve hareketlerle bu savaş içinde yer almış alim bir kumandır. Bu yazı Bediüzzaman Said Nursî’nin Harb-i Umumî içindeki yerin ve önemini ele almakta, onun kendine has farklılıklarını gözler önüne sermektedir.
Anahtar Kelimeler
Harb-i Umumî, tahrip, medeniyet, ölüm, Said Nursî, merhamet, sulh-i umumi

 

 

 

Abstract

World wars are tragedies in which all resources are wasted, civilizations fall into ruin, millions of lives are lost and mankind suffers. First World War stands out with its oppression and tyranny and its removal of all values. Bediüzzaman Said Nursi is an intellectual commander who played a role in this war with his specific manners. This article discusses the role and importance of Bediüzzaman Said Nursi in the Great War, and reveals his specific differences.
Keywords: The Great War, ruin, civilization, death, Said Nursi, clemency, World Peace