Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

I. Dünya Savaşı Dönemlerinde Anglikan Kilisesi ve Osmanlı’daki Misyonerlik Faaliyetleri – Prof. Dr. İsmail Taşpınar

 

 

Özet

Bu çalışmada; İngiliz Krallığı’nın resmi kilisesi olan Anglikan Kilisesi’nin misyonerlik teşkilatı ele alınmıştır. Daha sonra, yukarıda genel hatlarıyla işaret edilen Osmanlı topraklarında Anglikan Kilisesi’nin nasıl geliştiği üzerinde durulmuştur. Üçüncü Kısım’da ise, Anglikan Kilisesi’nin Osmanlı topraklarındaki faaliyetlerine değinilmiştir. Sonuç kısmında genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anglikan Kilisesi, Osmanlı Devleti, İngiliz Misyonerleri, Osmanlı, Hıristiyanlık

 

 

 

Abstract

In this study, the missionary organization of the Anglican church – the official church of the British Empire – is discussed. Thereafter, the development of Anglican Church within the Ottoman territory is elaborated. In the third part, Anglican church activity in the Ottoman Empire is mentioned. In the conclusion part, there is a general evaluation.
Keywords: Anglican church, Ottoman Empire, English misssionaries, Ottoman, Christianity