Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İmam Bediüzzaman ve Tarih Metodu – Doç. Dr. Ramazan Balcı

 

 

Özet

Türklerin tarih yazımına girişi İslâmiyet’e girişlerinden bir hayli zaman sonra olduğu için geleneksel İslâm tarihçiliğini benimsemeleri son derece normaldi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise, ulusal bir kimlik yaratmak en öncelikli amaç olarak görülmüş ve bunu sağlamak için de Alman ve Fransız tarih okullarının tarih tezlerinden yararlanılmıştır. Romantizm ve Alman idealizmi bu tezlerde oldukça etkilidir. Bu makalede Erken Cumhuriyet devri Türk tarih tezinin ileri sürdüğü fikirlere karşı, Bediüzzaman’ın eserlerinde işlenen fikirler ele alınmakta ve buradan yola çıkılarak Bediüzzaman’a ait bir tarih metodunun var olduğu ileri sürülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Tarih metodu, Türk tarih tezi, romantizm, Alman idealizmi, Bediüzzaman

 

 

 

Abstract

It was only natural for the Turkish People to adopt the traditional Islamic history since historiography was not developed until long after they embraced Islam. In the early years of the Republic, it was considered a priority to create a national identity and in order to achieve that dissertations from German and French Historical Schools were used. Romanticism and German idealism are highly influential in these dissertations. In this article, the ideas from the works of Bediüzzaman are compared to the ideas put forth by the Turkish history thesis from the early Republic period; and based on these, it is suggested Bediüzzaman has his own History method.
Keywords: Historical method, Turkish history thesis, romanticism, German idealism, Bediüzzaman