Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Birinci Dünya Savaşı’nın İslâm Dünyası’na Etkileri – Yrd. Doç. Dr. Yüksel Nizamoğlu

 

 

Özet

Birinci Dünya Savaşı İslâm dünyasında köklü değişikliklere neden olmuş ve Ortadoğu’da galip devletlerin yönetimi altında manda yönetimleri ortaya çıkmıştır. Dünyadaki bütün Müslümanlar için önemli bir konuma sahip olan Osmanlı Devleti’nin yenilmesi ve Anadolu’nun işgale uğraması, İslâm dünyasında büyük bir hayal kırıklığının yaşanmasına neden olmuştur. Ortadoğu haritası yeniden çizilirken İngilizlerin yönlendirmesi çerçevesinde milliyetçilik asıl belirleyici olmuş ve yeni devletler bu doğrultuda ortaya çıkmıştır. Bu yönleriyle Birinci Dünya Savaşı, İslâm Dünyası’nın günümüzde yaşadığı birçok problemin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle birlikte Müslümanların nasıl etkilendikleri ve bu sürecin daha sonra ortaya çıkan problemlere nasıl temel oluşturduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı, İslâm dünyası, Ortadoğu

 

 

 

Abstract

The First World War led to radical changes in the Islamic world and new mandates in the Middle East emerged under the victorious states. The defeat of the Ottoman Empire, which has a prominent place for the Muslim world, and the occupation of Anatolia caused a total disappointment in the Islamic world. While the Middle East map was being redrawn, with the direction of the British government, nationalism became the main factor and new states emerged accordingly. From these aspects, the First World War is among the most important reasons for many of the problems experienced by the Islamic world today. The study aims to present how Muslims were affected when the Ottoman Empire went to war and how this process paved the way for future problems.
Key Words: The Ottoman Empire, First World War, Islamic World, Middle East

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam