Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Milli Mücadele’de Bediüzzaman Said Nursî – Yrd. Doç. Dr. Recep Çelik

 

 

Özet

Osmanlı Devletinde özel ve etkili bir olan ulema, bu fonksiyonunu Devlet-i Aliyye’nin nihayetine kadar kaybetmemiştir. Osmanlı Devleti’nin sonunu hazırlayan I. Dünya Savaşı’na gelindiğinde yine ulemayı en önde ve en ileride görmekteyiz. Bilhassa çok kanlı geçen Çanakkale savaşlarında ulema yine ön saflarda halkı düşmanla savaşmaya teşvik etmiştir. Memleketin işgali üzerine halkın düşmana karşı bilinçlendirilmesi ve teşkilatlı bir biçimde yönlendirilmesi hareketi de yine ilk önce ulema tarafından başlatılmıştır. Millî Mücadele davası için büyük hizmetleri görülen gönüllü irşatçılardan biri de kuşkusuz Bediüzzaman Said Nursî’dir. Bu çalışmada Bediüzzaman Said Nursî’nin Milli Mücadele dönemindeki tarihsel varlığı ve mücadelesi bazı belgelerle ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Milli mücadele, Devlet-i Aliye, Bediüzzaman, Kürtçülük hareketleri, hilafet, Hutuvat-ı Sitte

 

 

 

Abstract

Ulema have been influential in Ottoman Empire and retained its function until the end. In the First World War that lead the Ottoman Empire to its fall, ulema had been in the frontline. Especially in the Battles of Çanakkale, ulema encouraged the people to fight the enemy. During the invasion, ulema initiated the organized militia movement to raise the consciousness of the people against the enemy. Bediüzzaman Said Nursi’s historical presence and struggle during the War of Independence is docunmented in this study.
Keywords: War of Independence, Ottoman Empire, Bediüzaman, caliphate, Hutuvat-ı Sitte