Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Adem-i Merkeziyetçi iki yıldız şahsiyet: Prens Sabahaddin ve Mizancı Murad Beyler – M. Latif Salioğlu

 

Özet

Son yüz yılın nesli, çeşitli sebeplerle yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerini
ve gerçek kahramanlarını tanıyamamaktadır. Günümüz siyasi ve
sosyal hareketlerinin doğru anlaşılabilmesi için tarihi şahsiyetlerin doğru
tanınmasında büyük fayda vardır. Bu yazıda hürriyet ve meşrûtiyet yolunda
çok büyük emek sarf etmiş, çetin mücadelelerden geçmiş, defalarca
ölümün kıyısından dönerek çok ağır bedeller ödemiş oldukları halde,
pek fazla tanınmayan iki şahsiyetten kısaca söz edilecektir. Bunlardan biri
Prens Sabahaddin Bey, diğeri ise Mizancı Murad Bey’dir.
Anahtar Kelimeler
Adem-i merkeziyet, Prens Sabahaddin, Mizancı Murad Bey, Ahrar Fırkası,
Meşrutiyet

 

 

 

Abstract

The generations of the last century due to various reasons do not know
the important personalities and real heroes in the near history. It is very
useful to recognize properly these historical personalities in order to understand
well the political and social phenomena our time. In this article
two important personalities who have struggled much for the sake of freedom
and constitutionalism and paid a high price and returned many times
from the threshold of death will be briefly introduced: Prince Sabahaddin
and the Journalist Mizancı Murad Bey
Key Words
De-centralization, Pince Sabahaddin, Mizancı Murad Bey, the Liberals
party, Constitutionalism