Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Başkanlık sistemi önemli ve gerekli midir? – Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

 

 

Özet

Son dönemlerde Türkiye’de en çok konuşulan konulardan biri başkanlık
sistemidir. Başkanlık sistemiyle ilgili bu tartışmalar sonuçlarının ne olacağı
göz ardı edilerek yapılmaktadır. Böyle olunca‘kuvvetler ayrılığı’ gibi
temel ilkeler gözden kaçırılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle başkanlık sistemi
ve kuvvetler ayrılığı hakkında bilgi verilecek, sonra Türk tipi başkanlık
ve yarı-başkanlık sistemi anlatılacak, son olarak Türkiye’de cumhurbaşkanının
anayasal konumu ve başkanlık sisteminin Türkiye’de gerekli olup
olmadığı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Başkanlık sistemi, Yarı Başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık, kuvvetler
ayrılığı, demokrasi

 

 

Abstract

Presidential system is one of the hottest political issues spoken recently
in Turkey. The discussions are made without regard to the possible results.
Therefore a basic principle such as “the separation of powers” is being ignored.
In this article we will first give information about the presidential
system and the separation of powers and then explain the Turkish type of
presidency, semi-presidential system and the constitutional status of the
President of the Republic in Turkey and finally discuss whether the presidential
system is necessary in Turkey or not.
Key Words
Presidential system, semi-presidential system, Turkish type presidential
system, separation of powers, democracy