Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hukukun Krallığı: Hukuk Devleti – Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün

 

 

Özet

Güçsüz durumdaki bireyin, kamusal gücü kullanan devlet karşısında
nasıl korunacağı önemli bir soru olarak kadim bir tartışmadır. Bireyin korunması
ve devletin sınırlanması, devletin denetlenebilir hale getirilmesiyle
ilgilidir. Devletin hukuka uygun hareket etmesi, istediği zaman ve istediği
ölçüde değil, her zaman, her işlemde, süreklilik arz etmesi gerekliliği
ilkesi hukuk devleti kavramı ile ifade edilmektedir. Bu çalışmada insanlık
tarihinde kralların hukukundan hukukun krallığına geçişi ifade eden ‘hukuk
devleti’ ilkesi unsurları değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, kanun devleti, bireysel hak ve özgürlükler,
adalet, denetim.

 

 

Abstract

The question of how powerless individuals will be protected against
the state that uses public authority is an important and an ancient one. Protection
of individual and limitation of state has to do with making the state
controllable. Functioning of the state in accordance with law is something
that must be sought perpetually and in every act rather than according to
its own needs and measures is expressed with the concept of “the state of
law”. In this article we will evaluate the elements of this principle which
represents a transition in the human history from the law of kings to the
kingdom of law.
Key Words
Supremacy of law, state of law, rule-of law, individual rights and freedoms,
justice, supervision

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam