Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İttihat ve Terakki Cemiyeti – M. Ali Kaya

 

 

Özet

Yüzyıllar süren mücadelelerden sonra insanların hürriyeti tatmaya başladığı,
Batı’nın demokrasiye geçtiği bir dünyada Padişahlıkla idare edilen
Osmanlı devletinde de hürriyet rüzgarları esmeye başlamıştı. Bağımsızlık
hareketlerinin de başlamasıyla Osmanlı devleti bir taraftan azınlıkların
haklarını vererek devletin dağılmasını önlemeye, diğer taraftan “Meşrutiyeti”
ilan ederek bölünmenin önünü kesmeye çalışıyordu. Böyle bir ortamda
fikir ve düşünce hareketi olarak, “hürriyet, müsavat ve adalet” sloganı
ile ortaya çıkan, sonrasında siyasete giren ve Osmanlı’nın kaderine hakim
olan “İttihat ve Terakki” hareketini tanımanın büyük bir önemi vardı. Biz
bu makalemizde “İttihat ve Terakki”yi siyasi bakımdan incelemeye çalıştık.
Kuruluşundan feshine kadar geçen süre içinde tarihi ve siyasi olarak
ele aldık.
Anahtar Kelimeler
İttihat ve Terakki, Meşrutiyet, Hürriyet, İstibdat, 31 Mart, Ahrarlar, Jön
Türkler, Kanun-i Esasi, Hürriyet ve İtilaf, Bediüzzaman.

 

 

 

Abstract

In a world of freedom where people began to enjoy liberty after centuries
of struggle and the West passed to democracy, the winds of freedom
also started to blow in the Ottoman lands that were being governed by
the Sultan. Upon the rise of independence movements, the Ottoman Go
vernment tried to prevent the disintegration of the state by accepting the
minority rights on one hand and by declaring the Constitution on the other.
It is quite crucial to recognize the significance of the “Union and Progress”
movement which was born as an act of thought with the motto of “liberty,
equality and justice” and then started to dominate the fate of the Ottoman
state as a political party. In this article we try to analyze politically the Union
and Progress and considered the history of its development from its
establishment till its dissolution.
Key Words
Union and Progress, Constitutionalism, Liberty, Despotism, 31 March,
Liberals, Young Turks, The Constitution, Liberty and Agreement, Bediuzzaman.