Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kur’ân İçeriğinin Parametreleri 2 – A. Cüneyt Eren

 

 

Özet

Kur’ân, Allah kelamı olup içeriği ile başta inanç olmak üzere, sosyal hayatın
her alanında siyasi, hukuki ve ahlaki prensipleriyle insanlığın dünya
ve ahiret mutluluğuna ait değerler sunar. Bunlar Rabbani kaynaklı olması
hasebiyle insanlığın ulaşabileceği en zengin değerlerdir. Örnek olarak
zikredecek olursak bunlar mahiyeti açısından insan fıtratına en uygun, en
kuşatıcı, en sosyal, en gerçekçi, en ilmî, en pozitif ve bir o kadar da evrensel
özelliklidirler.
Bu çalışma Kur’ân içeriğinin karakteristik yapı taşları sayılan parametreleri
ortaya koymaya çalışmaktadır. Her birisi ayrı önem taşıyan bu ölçüler
bilinmeksizin ve muhtevayla birlikte değerlendirilmeksizin Kur’ân’ın
ele aldığı konuların sağlıklı anlaşılması mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Parametre, Evrensellik, Pozitiflik, Ahlakilik

 

 

 

Abstract

The Qur’an is the word of God. With its contents offers the values of the
world and the Hereafter happiness for Humanity; at first the faith and in
all areas of social life political, legal and moral principles. Due to the divine
origin rules they are the richest value of humanity.
An example would be to say, these features are most appropriate to human
nature, encompassing everything, most social, realistic, the scientific,
most positive and also universal, thats all in terms of content of the Qur’an.
Therefore, this study is tries to reveal the content of the Qur’an characteristic
parameters considered building blocks. And without knowing these
important dimensions It is not possible to understand the issues
Key words: Quran, parameter, Universality, positivity, morality