Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Yönetim Modelleri ve Yeni Model Kurmakta Usul Meseleleri – Prof. Dr. Ahmet Battal

 

 

Özet

Kur’an’da, bu gün bilinen devlet modellerinden herhangi birine doğrudan
ve açık atıf olmamakla birlikte bazı köşetaşları ve sınır çizgileri vardır.
Modern çağlarda değişen, gelişen, sistemli hale halen devleti bu sınır çizgilerine
göre uyarlamak İslam müçtehitlerinin vazifesidir. Son günlerdeki
başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara da bu çerçeveden bakmak gerekir.
Makalede, başkanlık sistemi tartışmalarına da katkı yapmak üzere, sistem
tartışmasında usul ve öncelikler meselesi üzerinde durulacaktır. Ancak
daha önce bu arayışın neticesinde bulunabilecek modellerin olmazsa olmazları
ve arayışın ana hedefleri tesbit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Yönetim modelleri, başkanlık sistemi, ittihad-ı İslam, kanun hakimiyeti,
meşveret, muhalefet, kuvvetler ayrılığı, adalet-i mahza

 

 

 

Abstract

Despite the lack of reference in the Quran to any of the governmental
models known today, there are some cornerstones and borderlines in that
question. It is the responsibility of the interpreters of the Islamic law to
adopt into those borderlines the state which has been evolved and systematized
in the modern age. It is necessary to consider the recent discussions
on presidential system from this point of view. In order to make contributions
to these the system discussions we will concentrate on method and
priorities. But before that we will try to determine the main goals and the
musts of the models that could be constructed in the search.
Key Words
Administrative models, presidential system, Islamic Unity, dominancy
of law, consultancy, opposition, separation of powers, absolute justice