2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Güz 99 
 Eğitim
 KÖPRÜ / Bahar 95 
 Din ve Siyaset


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

İlme, İrfana, Ümrana KÖPRÜ
Güz 2007   [ 100. Sayı ]


Türkiye’de Fikir Dergiciliği ve Köprü

Editör


The Intellectual Journals in Turkey and Köprü

Editorial


Yeni Bir İlim Manifestosu Olarak Köprü

The Periodical Köprü as a New Scientific Manifest

Selim SÖNMEZ


Köprü

Bridge

Hakan YALMAN


Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış

A New Appraisal of the Beautiful Names of God from the Perspective of Risale-i Nur

Mustafa Said İŞERİ


Anarşiyi Önlemede Risale-i Nur Örneği

The Example of Risale-i Nur to Prohibit Anarchy

Abdullah HAKİMOĞLU


Fundamentalizm/İrtica Söylemi: Ötekileştirme ve "Yeni Efendiler"i Meşrulaştırma "Aygıt"ı

Discourse of Fundamentalism/Backwardness: Othering and the Legitimization Tool of “New Patrons”

Yusuf KAPLAN


Müceddidlik ve Bediüzzaman

Revivalism and Bediüzzaman

Colin TURNER


Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi

The Aim of the Principle of Secularism and a Suggestion on Substitution

Hüseyin HATEMİ


Askerî Otoritenin Kurumsallaşmasına ve Zihniyetine Dair

On the Mentality and Institutionalization of Military Authority

Etyen MAHÇUPYAN


Dinlerarası Diyalog ve Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre İslâm-Hıristiyan Diyalogu

The Inter-Religious Dialogue and the Islam-Christian Dialogue

Davut Aydüz


Bediüzzaman'ın Düşüncesinde Savaş ve Barış

War and Peace according to the Conception by Bediüzzaman

S. J. Thomas MICHEL


Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Anlayış, Yeni Bir Duruş: Bediüzzaman

A New World, A New Understanding, A New Stance: Bediüzzaman

Tarık NİŞANCI


Eski Said Işığında İstibdat

Tyranny According to the old Said

Mehmet KUTLULAR


İslam Tarihinin Siyasi Zaviyeden Okunması

Reading the History of Islam from a Political Point of View

Mustafa ÖZCAN


Bediüzzaman Said Nursi’nin Zülcenaheyn Fikri

The Idea of Zülcenaheyn (Two-Winged) by Bediuzzaman

İrfan GÖRKAŞ