2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Bahar 96 
 Çağdaş Kur’an Yorumu
 KÖPRÜ / Bahar 2011 
 Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Bir Medeniyet Dili Olarak Risale-i Nur
Bahar 2008   [ 102. Sayı ]


Risale-i Nur’un Dili

Editör


The Language of Risale-i Nur

Editorial


Bazı Hususiyetler ve Metod İtibariyle Kur’an’dan Risale-i Nur’a Yansımalar

Some Peculiarities and Methodological Reflections from the Qur’an into Risale-i Nur

Abdülhalim BİLİCİ


Medeniyet Buhranı, Bediüzzaman ve Dil’i: Bir Mîlat ve Üstdil Kurucu Düşünür Olarak Bediüzzaman

Civilization Crisis, Bediüzzaman and his Language: Bediüzzaman as a new Birth and Metalanguage Founding Thinker

Yusuf KAPLAN


Bir Risale “Dokuzuncu Söz”

A Treaty “The Ninth Word”

Taha ÇAĞLAROĞLU


Said Nursi’nin İki Mühim Tercihi

The two important choices of Said Nursi

İslam YAŞAR


Din Dili ve Risale-i Nur

The language of religion and Risale-i Nur

M. Ali KAYA


Lisan-ı Nur

Language of Light

Latif SALİHOĞLU


Metin, Şerh ve Anlaşılma(ma) Bağlamında Risale-i Nur

Text, Commentary, and Risale-i Nur in the Context of (Non)-Understanding

Zübeyir DOĞAN


Risale-i Nur Dili ve Sadeleştirilme Meselesi

The Language of Risale-i Nur and the Issue of Simplification

Abdülhalim TAŞPINAR


Dil, Zihniyet ve Risale-i Nur

Language, Mentality and Risale-i Nur

Recep ARDOĞAN


Tazarru’nâme’den Münacat’a Yakarış Üslubu

The Begging Style from Tazarru’nâme to Münacat

Mahmut KAPLAN


İsm-i Mütekellim: “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur.”

Attribute of Speaking: “Those who can speak actively and with creatures, can also speak expressively”

Mustafa Said İŞERİ


Risale-i Nur Eserlerinde Hitap (nida) Sanatı

The art of Addressing in the Works of Risale-i Nur

Sebahattin YAŞAR


Risâle-i Nur’un Üslûbuna Dair

On the Style of Risale-i Nur

Sabahaddin ARSLAN


Her Hayrın Sihirli Anahtarı ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’

The magical key of every good deed: ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ (In the Name of God, the Beneficent, the Merciful)

Cüneyt EREN


Belagatin Ruhuna Taallûk Eden Birkaç Meselenin Beyanındadır

About a couple of matters that are related to the spirit of declamation

Bediüzzaman Said Nursi