2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Güz 2013 
 İnsanî Değerler, Toplumsal Barış, Milliyet ve Milliyetçilik
 KÖPRÜ / Yaz 2007 
 Kamusal Alanda Din- Siyaset- Toplum İlişkileri


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Küresel Kriz ve Said Nursi'nin İktisat Görüşü - I
Bahar 2009   [ 106. Sayı ]


Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisat Görüşü

Editör


Global Crisis and the Economy Vision of Said Nursi

Editorial


Küresel Kasırga ve Kapitalizmin Sonu

Global Storm and the End of Capitalism

Furkan AYDINER


Nedenleri ve Sonuçları Açısından Küresel Kriz

Global Crisis: The Reasons and Consequences

Sami USLU


21. Yüzyılın Ekonomik ve Epistemik Bunalımı Arasındaki İlişki

The Relation Between Economic and Epistemic Depression of 21st Century

Osman ÖZTÜRK


Din ve İktisat

Religion and Economics

Musa Kâzım YILMAZ


İktisadın Ahlak Üzerindeki Tesirleri

The Effects of Economizing Over the Ethics

Veysel KASAR


Küreselleşen Dünyada Teknolojinin Getirdiği En Büyük Ekonomik Felaket: İşsizlik

The Biggest Economic Calamity Caused by Technology in the Global World: Unemployment

Ali BAKKAL


Hadislerde Üretim, Tüketim ve Dolaşım Ekonomisine Dair “Orta Yol/Denge” Prensibi ve Bediüzzaman’ın “İktisad” Anlayışı

“The Middle Course/Balance Principal” and the Economic Approach of Bediuzzaman about the Manufacturing, Consumption and Circulation Economics in Hadiths

Özcan HIDIR


İktisat Penceresinden Kâinata ve İnsana Bakış

Human and Universe in terms of Economics

Mehmet Abidin KARTAL


Çevre Konusuna Kur’ân-ı Kerim ve Çağdaş Tefsiri Risale-i Nur’un Yaklaşımı

The Approach of Holy Koran and its Modern Commentary Risale-i Nur to the Concept of Environment

Davut AYDÜZ


Bediüzzaman’dan Küresel Krize Küresel Temizlik Formülü

The Global Cleanup Formula for the Global Crisis from Bediuzzaman

Veli SIRIM


Küresel Yıkıma Küresel Çözüm

The Global Solution for the Global Disaster

İntizam Seyda DURGUN


İnsanlığın Yaşama Damarları

The Way of Life of the Humanity

Ali Ulvi BAKKAL


IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri

IVth National Risale-i Nur Congress Conclusion Articles

I. Masa: Din ve İktisat


IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri

IVth National Risale-i Nur Congress Conclusion Articles

II. Masa: Toplum, Ahlak ve İktisat


IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri

IVth National Risale-i Nur Congress Conclusion Articles

III. Masa: Siyaset, İdeolojiler ve İktisat


IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri

IVth National Risale-i Nur Congress Conclusion Articles

IV. Masa: Felsefe, Medeniyet ve İktisat


IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri

IVth National Risale-i Nur Congress Conclusion Articles

V. Masa: Çevre ve İktisat


“İktisat ve kanaat, hikmet-i İlâhiyeye tevfik-i harekettir.”

Frugality and contentment are in conformity with Divine wisdom.

Bediüzzaman Said NURSİ