2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Güz 2007 
 İlme, İrfana, Ümrana KÖPRÜ
 KÖPRÜ / Yaz 2003 
 Genetik Bilimi Nereye Gidiyor?


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Üçüncü Said
Güz 2010   [ 112. Sayı ]


Üçüncü Said

Editör


The Third Said

Editorial


Bediüzzaman’ın Üç Hayat Devresi

Three Life Periods of Bediuzzaman

Selim SÖNMEZ


Bediüzzaman'ın Üç Hayat Devri: Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said

Bediuzzaman’s Three Periods of Life: The Old Said, The New Said and The Third Said

Mustafa Said İŞERİ


Bediüzzaman Said Nursî'nin Üçüncü Said Dönemindeki Eserlerine Göre Risale-i Nur Hizmetinin Muhteva ve Esasları

Contents and Principles of Risale-i Nur Service according to the Works in The Third Said Period of Bediuzzaman Said Nursi

Yakup ASLAN


Üç Dönem Üç Unvan

Three Periods Three Appellations

İbrahim KAYGUSUZ


Eski Said'i Yeni Said'e ve Üçüncü Said'e Taşıyan Serüven

Adventure that Carried The Old Said to The New Said and The Third Said

Musa Kâzım YILMAZ


Bediüzzaman ve Devlet Yönetme Sanatı

Bediuzzaman and the Art of Ruling the State

Ahmet BATTAL


Üçüncü Said ve Mana-i Harfi ile Siyaset

The Third Said and Politics with “Indicative Meaning” (Mana-yi Harfi)

Hakan YALMAN


“Dünya Öküz ve Balık Üstündedir” Rivayetininin Değerlendirilmesinde Eski ve Yeni Said Farkı

The Difference of The Old Said and The New Said in the Appraisal of the Passing on “The Earth is on the Bull and the Fish”

Ali BAKKAL


Said Nursî’nin Gerçekleşmeyen Hedefi

Unrealised Aim of Said Nursi

İslâm YAŞAR


Menderes Neden “İslam Kahramanı”?

Why Menderes is a “Hero of Islam”?

Mehmet Abidin KARTAL


Risale-i Nur’da Üçüncü Said

The Third Said in the Risale-i Nur Collection

Bediüzzaman Said NURSİ