2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Yaz 2000 
 Güzellik Felsefesi: Estetik
 KÖPRÜ / Kış 96 
 Bilim ve Din


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Risale-i Nur’dan Örneklerle Şerh ve İzah
Bahar 2013   [ 122. Sayı ]


Risale-i Nur’dan Örneklerle Şerh ve İzah

Editör


Interpretation and Explanation Through Sample Studies From Risale-i Nur

Editorial


Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı

Interpreting and Explaining Risale-i Nur

Bünyamin Duran


Risale-i Nur’u Şerh Çalışmaları Üzerine Bazı Öneriler

Some Suggestions on The Interpretation Studies of Risale-i Nur

Recep Ardoğan


Risale-i Nur’a Anlatım Haritası Yaklaşımı

An Approach to Risale-i Nur: Exposition Mappingr

Veli Sırım


Risale-i Nur’un Şerhi Meselesine Bir Haşiye

A Footnote for the Interpretation of Risale-i Nur

Taha Çağlaroğlu


Kur’ân’ın Esma-i Hüsna Taliminden Risale-i Nur’a Yansımalar

Reflections in Risale-i Nur from the Teaching of the Beautiful Names of Allahn in Quran

Mustafa Said İşeri


Yaratılanı Yaratıcısı ile Barıştırmanın Bir Başka Unvanı

Another Tıtle of Reconcılıng the Created With the Creator, Service

Cüneyt Eren


Yaban(cı)laşma ve Küçük Sözler‘de Yaban(cı)laşan İnsan Tasvirleri

Alienation and Descriptions of Alienated Men in Small Words

Mustafa Akça


Risale-i Nur Orjinli Cemaat Tarzının Bir Kaynağı Olarak İhlâs Risalesi

The Book of Sincerity as a Source of the Community Pattern Originated From Risale-i Nur

İhsan Torunoğlu


Risale-i Nur’un Şerhinde Bilim ve Fizik

Science and Physics in the Interpretation of Risale-i Nur

Rıdvan Ziyaoğlu


Risale-i Nur Metinlerinde Geçen Kavramların Açıklanmasında bir Durum Çalışması: ‘Lisân’ kavramı

A Case Study in the Explanation of the Concepts Taking Place in Risale-i Nur Texts: The Concept of “Language”

Faruk Soylu


Risale-i Nur’un Kavram Mimarisi ve Sadeleştirme

The Architecture of Concepts in Risale-i Nur and Simplifying

Yusuf Çağlayan


Bir Karşılaştırma Örneği: Risale-i Nur’daki Meâl Örnekleri ve Mehmet Âkif Meâli

A Sample of Comparative Studies: Translations of Quranic Statements in Risale-i Nur and Mehmet Akif’s Translation of the Meanings of Quran

Ahmet Dursun


Neşrinin 100. Yılında Münazarat Şerhi Denemesi: Metin ve Şerh

A Trial of Interpretation of “The Debates” at the Centennial of Its Publication Text and Interpretation 4 Relationship Between Goodness and Wronddoing

Levent Bilgi


Risâle-i Nur’dan seçmeler

Bediüzzaman Said Nursî