2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Güz 98 
 Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet
 KÖPRÜ / Bahar 94 
 Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Doğu ve Güneydoğu Hadiselerinin Gerçek Reçetesi


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Seslerin Estetiği: Müzik
Yaz 2002   [ 79. Sayı ]


Seslerin Estetiği: Müzik

Editör


Din-Musiki İlişkisi Üzerine

Süleyman Uludağ


Modern Bir Yanılgı: Zamanı Dondurmak

Osman Gökmen


"Ey Kopuz ile Çeşte! Aslın Ne Dürür (Nedir) İşte?"

Hüsrev Hatemi


Çocuk ve Müzik

Sabahaddin Yaşar


İslam'da Müzik Meselesine Toplumsal Bir Bakış

Hüdaverdi Adam


Divan Şiirinde Musiki

Mahmut Kaplan


“Kün” ve “Erihnâ”

Can Ceylân


Türk Müziği ile Batı Müziğinin Ses Sistemlerinin "İnformatif Değer" Bakımından Karşılaştırılması *

Ayhan Songar


Osmanlı'da Musiki ve "Hikmete Dair Fenn'in Son Osmanlılar"ı

Mehmet Güntekin


Meş'um Karar 71* Yaşında

Cinuçen Tanrıkorur


Din-i İslam'da Hedef-i Münakaşa Olan Mesailden: Musiki *

Mustafa Sabri Efendi **


"Kâinat, İlahi Bir Musiki Dairesidir"

Bediüzzaman Said Nursi


Güzel Sesli Peygamber: Hz. Davud

Abdülhalim Yener