2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Kış 2001 
 İslam’ın Yeniden Yorumlanması
 KÖPRÜ / Güz 96 
 Ordu, Devlet ve Demokratikleşme


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Adalet
Güz 2005   [ 92. Sayı ]


Adalet

Editör


Justice

Editorial


Herkes İçin Adalet

Justice for Everybody

Metin KARABAŞOĞLU


Adalet Kavramının İçeriği ve Mutlaklığı ve Değişmezliği

The Content of the Concept of Justice, its Absoluteness and Constancy

Hüseyin HATEMİ


Adalet Terazisi Dengede mi? ya da Pozitif Bilimle Adalete Ulaşılabilir mi?

Is the Scale of Justice in Equilibrium or is it Possible to Attain the Justice Through the Positive Science?

Nuri ÇAKIR


İslâm'da Hukuk Devleti Kavramı

The Concept of Constitutional State in Islam

Hayrettin KARAMAN


Adalet Üzerine

On Justice

Ali BULAÇ


Hz. Ömer Adaleti ve Hukukta Yorum

The Justice of Hz. Omer and the Interpretative Area in Law

Niyazi ÖKTEM


"Hukuk, Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur"

"Justice is an Indispensable Element of Democracy"

Mehmet ALTAN


Daru'l-hikmet ve Adalet-i İzafiye

The House of Wisdom and Relative Justice

Mustafa ÖZCAN


İslam'da Sosyal Adâlet ve Dayanışma Erdemi

The Social Justice and Virtue of Solidarity in Islam

Osman GÜNER


Adaletin veya Adaletsizliğin Vesilesi Olarak Ehven-i Şer

The Least bad of the evil Things as a Pretext of Justice or Injustice

Ömer Faruk UYSAL


Adaletin Çağrısı

The Message of Justice

Sadık YALSIZUÇANLAR


El Adl: Kâinattaki "Dört Anasır-ı Maneviye"den Biri Adalettir

The Just: One of the four Spiritual Elements in the Universe is Justice

Mustafa Said İŞERİ


Adalet ve Gerçek Kanun Koyucu

Justice and the True Lawgiver

Nimet DEMİR


Adliye Dairesi veya Adalet Evi ve Sekine

The Apartment of Justice or Justice House and Tranquility

Nejat TURHAN


Şair Gözüyle Adalet ya da Kaside ve Nasihat-Namelerde Adalet Kavramına Dair

Justice from the Point of View of a Poet or on the concept of Justice in the Qasida's and Books for Mirror-for-Princes

Mahmut KAPLAN


Risale-i Nur ve Hz. Ali

Risale-i Nur and Hz. Ali

Hikmet HOCAOĞLU


“Adalet-i mahzâ kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez.”

"It is impossible to pass to relative justice when is applicable ultimate justice."

Bediüzzaman Said NURSİ