2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Güz 2006 
 İnsan Hakları
 KÖPRÜ / Güz 2002 
 Demokrasi Kültürüne Katkı...


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

İsevilik: Hz. İsa İslamı
Kış 2006   [ 93. Sayı ]


İsevilik

Editör


Christianity

Editorial


Hz. İsa'nın Mesajını Anlamak

To Recognize the Message of Jesus

Şinasi GÜNDÜZ


Müşterek Kelimeler ve Aykırı Oluşlar:

Common Words and Opposing Beings: The 64th Verse of the 3rd Surah Al-i Imran and a Practical Outlook to the Dialogue Process of Muslim-Christian

Mustafa ALICI


İslam'ın Tevrat* ve İncil'e Bakışı

The Torah and Bible Perception of Islam

Lütfullah CEBECİ


Dinlerarası Diyalog ve Bediüzzaman Said Nursi'ye Göre İslâm-Hıristiyan Diyalogu

The Inter-Religious Dialogue and the Islam-Christian Dialogue According to Bediüzzaman Said Nursi

Davut AYDÜZ


İslâm Kelâmcılarına göre Hıristiyanlık:

Christianity According to Muslim Theologians: The Example of Qâdî 'Abd al-Jabbâr

Lejla DEMİRİ


Müslüman Perspektifinde Teslis İnancı*

A. Hakim MURAD


The Trinity: a Muslim Perspective*

A. Hakim MURAD


Özgürlükçü Teoloji: "Protestanlık"

The Libertarian Theology: "Protestantism"

Ramazan ALTINTAŞ


Hz. İsa Lâik miydi?

Was Jesus a Laic?

Metin KARABAŞOĞLU


Evanjelizm Penceresinden Fetret Ehline Bakış

An Outlook to Men of Turmoil Through the Window of Evangelism

Mustafa ÖZCAN


Hz. İsa Döneminde Bir Münzevi Cemaat: Esseniler

Essenes: An Ascetical Community During the Time of Jesus

İsmail TAŞPINAR


Bir Yahudi Mezhebi Olarak Îseviyye Fırkası

Isawiyya Division as a Jewish Sect

Halil İbrahim BULUT


Beyaz Buluşma

White Meeting

İntizam Seyda DURGUN


Hıristiyanlarla Mücadelenin Tarihi Seyri

The Historical Process of the Struggle with Christians

Şadi EREN


Hz. İsa'nın (as) Yeniden Dönüşü

The Resurrection of Jesus Christ

M. Ali KAYA


Fátima, Papa ve Mehmet Ali Ağca

Fátima, Papa and Mehmet Ali Ağca

Ali Murat YEL


"Hz. İsa'nın 114 Hadisi"

"114 Traditions of Jesus"

Sadık YALSIZUÇANLAR


İsa Aleyhisselam

Jesus the Christ

Abdülhalim YENER


"Mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir."

Meaningly the Christianity will be converted to a kind of Islam

Bediüzzaman Said NURSİ