2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Bahar 2008 
 Bir Medeniyet Dili Olarak Risale-i Nur
 KÖPRÜ / Bahar 2004 
 Said Nursi


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Güneydoğu'daki Etnik Problemler Ve Çözüm Arayışları
Bahar 2007   [ 98. Sayı ]


GÜNEYDOĞU'DAKİ ETNİK PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Editör


Ethnic Problems in South-east and Solution Approachs

Editorial


Türkiye'nin Kürt Sorunu

The Kurdish Question in Turkey

Mustafa ERDOĞAN


İki Milliyetçilik Ortasında Türkiye

Turkey in the Middle of two Nationalisms

Metin KARABAŞOĞLU


Kürt Sorununu Çözmek İçin Osmanlı Tecrübesini Hatırlamak Gerek

To Solve the Kurdish Question, the Ottoman Experience Needs to be Remembered

Mustafa AKYOL


Kürt Hareketlerinde Dindarlığın Yeni Tezahürleri

The New Manifestations of Religiosity within the Kurdish Movements

Abdulhamit KIRMIZI-Selin BÖLME


Din, Etnik Farklılıkları Aşan Bir Toplumsal Yapıştırıcıdır

Religion is a Social Glue Overcoming Ethnic Differences

Mümtaz'er TÜRKÖNE


Eğitimin Doğu Yakası

The Eastern Side of the Education:An Actual Medresetü'z-zehra Trial

B. Sait ÇİFTÇİ


Güneydoğu Anadolu'nun Medeniyet Tarihi Açısından Önemi

The Significance of the South-Eastern Anatolia for the History of Civilization

Münir AYKUT


Türkiye ve Dünyada Artan Şiddetin Pesimist Bir Analizi

A Pessimistic Analysis of the Violence Rising in the World and Turkey

İshak TORUN


Türkiye'nin Üst Kimliği İslam'dır

Turkey's Upper Identity is Islam

Yusuf KAPLAN


Doğu ve Güneydoğu'nun Temel Sorunu

The Basic Question of the East and South-east

Musa K. YILMAZ


Doğu ve Ortadoğu Problemlerine Bediüzzaman'dan Çözüm Önerileri

Bediüzzaman's Offer of Resolutions against the Eastern and Middle-Eastern Problems

M. Ali KAYA


Güneydoğu'daki Sorun Bir Demokrasi Sorunudur

The Problem in the South-Eastern Area is a Problem of Democracy

Mithat SANCAR


Çözüm: Demokratikleşme

Solution: To Become Democratic

Mehmet ALTAN


Somaliland'dan Kürtland'a

From the Somaliland to Kurdishland

Mustafa ÖZCAN


Osmanlı Kaynaklarına Göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun İlhakı

The Annexation of Eastern and South-Eastern Anatolia According to Ottoman Sources

Abdullah DEMİR


"Güneydoğu Sorunu" ve Hamidiye Alayları'na Dair Birkaç Belgede Anlatılanlar

"South-eastern Question" and the Stories told about Hamidian Troops in Some Historical Documents

Nazmi EROĞLU


Üniversite Gençleri Arasında Gündem Yapılmaya Çalışılan Bazı Fikirler ve Bunların Bilimsel Kritiği

Some Ideas trying to be Popularized among Students and the Scientific Critique of these Ideas

Özkan AÇIKGÖZ


Irkçılık Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

A Short Analysis of Racism

Şadi EREN


Güneydoğu Sorunu

The South-Eastern Question

Nimet DEMİR


İdris-i Bitlisî (1473?-1520)

Abdulnasır YİNER


“Türkler bizim aklımız, biz de onların kuvveti. Mecmuumuz bir iyi insan oluruz.”

"Turks are our intellect, we are their power. Together we shape a good man"

Bediüzzaman Said NURSİ