2893765 . Ziyaretçi


Okunma Sayısı: 4017

Bu Sayıdaki Diğer Yazılar

Metni Yazdır

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Kış 2008 
 Sevgi
 KÖPRÜ / Güz 2003 
 Tesettür


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Dünyevileşmenin Farklı Boyutları
Yaz-Güz 97   [ 59-60. Sayı ]


Dünyevileşmenin Farklı Boyutları

Editör

Kısa bir “fetret”ten sonra siz değerli okurlarımıza tekrar “merhaba” demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dergiciliğin/yayıncılığın tabiatında olan bir takım problemler nedeniyle gecikmeli olarak iki sayıyı (59-60) bir arada yayınlamak durumundayız. Bu hoş olmayan durumdan dolayı abonelerimizden ve bütün okuyucularımızdan özür diliyoruz.

Dosya konusu olarak “Dünyevileşmenin Farklı Boyutları” başlığı altında “ilerleme”, “kalkınma”, “endüstri” , “teknoloji” gibi kavramlar tartışmaya açıldı.

“Din terakkiye manidir” teziyle “Din terakki sebebidir” karşı tezi irdelendi.

Son zamanlarda daha bariz bir biçimde görülmeye başlanan Batılı kurum ve modellerin “İslami” versiyonlarının—banka-İslam bankası, kreş-İslami kreş, moda-İslami moda, radyo-İslami radyo—nasıl bir dönüşümü işaretlediği sorgulandı.

Ayrıca bugün ehl-i din, sergilediği “üretim” ve “tüketim” faaliyetiyle modernitenin mi yoksa İslam’ın mı safında yer alıyor? sorusuna cevap arandı.

Bunların yanında son dönemlerin gündemdeki konusu olan eğitim, dünyevileşme penceresinden sorgulandı. “Niçin ve nasıl bir eğitim?” sorusuna cevap arandı.

Dosya yazıları dışında üç önemli çalışmaya da sayfalarımızda yer veriyoruz. Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Risale-i Nur’da ‘Kötülük’ Problemi” başlıklı makalesinde, Batı ve İslam felsefesindeki “kötülük” tartışmalarını özetledikten sonra, konunun Risale-i Nur’da yer alış biçimini ortaya koyuyor. Risale-i Nur’a göre, zahiren çirkin görünen her şey çirkin değildir. Kötü olan, nahoş olan bir şey varsa, o da “günahtır, sefahettir, bid’atlardır, dalalettir.”

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ilim kavramını tarif ettikten sonra, ilimlerin tasnifi ve bu tasnif içinde Risale-i Nur’un yerini ortaya koyuyor.

Diğer bir dosya dışı yazıda ise Abdünnasır Yiner Meşrutiyetten Cumhuriyete İslamcılık düşüncesinin seyrini çalışıyor.

Kış’98 sayımızda “Çağdaşlaşma, Batılılaşma ve Modernleşme” konusuyla karşınızda olamayı ümit ediyoruz.

Yukarı