2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Bahar 97 
 Devlet ve İktidar
 KÖPRÜ / Kış 2014 
 Demokratlık


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı SaklıdırMakale İndeksi

NO: 46 BAHAR/1994 GÜNEYDOĞU SORUNU

NO: 47 YAZ/1994 CİHAD

NO: 48 GÜZ/1994 ŞERİAT

NO: 49 KIŞ/1995 RİSALE-İ NUR

NO: 50 BAHAR/1995 DİN VE SİYASET

NO: 51 YAZ/1995 LAİKLİK VE SEKÜLERİZM

NO: 52 GÜZ/1995 MİLLİYETÇİLİK

NO: 53 KIŞ/1996 BİLİM VE DİN

NO: 54 BAHAR/1996 ÇAĞDAŞ KUR’AN YORUMU

NO: 55 YAZ/1996 İSLAM VE SANAT

NO: 56 GÜZ/1996 ORDU, DEVLET VE DEMOKRATİKLEŞME

NO: 57 KIŞ/1997 HOŞGÖRÜ: NEREYE KADAR?

NO: 58 BAHAR/1997 DEVLET VE İKTİDAR

NO: 59-60 YAZ-GÜZ/1997 DÜNYEVİLEŞMENİN FARKLI BOYUTLARI

NO: 61 KIŞ/1998 MODERNLEŞME SERÜVENİ

NO: 62 BAHAR/1998 ALEVİLİK

NO: 63 YAZ/1998 İSLAMİ HİZMET METODLARI

NO: 64 GÜZ/1998 HÜRRİYET, MEŞRUİYET VE CUMHURİYET

NO: 65 KIŞ/1999 DEVLET-İ ÂLİYYE

NO: 66 BAHAR/1999 TÜRK MÜSLÜMANLIĞI

NO: 67 YAZ/1999 POPÜLER KÜLTÜR

NO: 68 GÜZ/1999 EĞİTİM

NO: 69 KIŞ/2000 İNSANLIĞIN EN UZUN YÜZYILI

NO: 70 BAHAR/2000 BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISI

NO: 71 YAZ/2000 GÜZELLİK FELSEFESİ: ESTETİK

NO: 72 GÜZ/2000 İSLAM’IN SİYASALLAŞMASI SORUNU

NO: 73 KIŞ/2001 İSLAM’IN YENİDEN YORUMLANMASI

NO: 74 BAHAR/2001 NÜBÜVVET

NO: 75 YAZ/2001 AHLÂK

NO: 76 GÜZ/2001 ÖLÜM GERÇEĞİ

NO: 77 KIŞ/2002 KÜRESELLEŞME KRİZİ

NO: 78 BAHAR/2002 İRTİCA: TEHLİKE Mİ, MASKE Mİ?

NO: 79 YAZ/2002 SESLERİN ESTETİĞİ: MÜZİK

NO: 80 GÜZ/2002 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNE KATKI...

NO: 81 KIŞ/2003 MEDENİYET

NO: 82 BAHAR/2003 EVRENSEL BARIŞA ÇAĞRI

NO: 83 YAZ/2003 GENETİK BİLİMİ NEREYE GİDİYOR?

NO: 84 GÜZ/2003 TESETTÜR

NO: 46 BAHAR/1994 GÜNEYDOĞU SORUNU

Yukarı


Bediüzzaman'ın Tespitleri Işığında Doğu ve Güneydoğu Hadiselerinin Gerçek Reçetesi, Ahmet AKGÜNDÜZ, s. 3-22.

Meşihattan Diyanete, Kâzım GÜLEÇYÜZ, s. 23-29.

Risale-i Nur'un Metod ve Gayesi, Şener DİLEK, s. 30-43.

Risale-i Nur'da Fen Kavramı Üzerine Bir Deneme, Osman ÖZKUL, s. 44-51.

Ayetü'l-Kübrâ (Türkçe), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 52-55.

Ayetü'l-Kübrâ (Arapça), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 56-59.

Istanbul Before Freedom, Şükran VAHİDE, s. 60-72.

The Supreme Sign, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 73-76.

Eine Wichtige Wornung und Zweck der Abhandlung, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 77-80.

NO: 47 YAZ/1994 CİHAD

Yukarı


Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı, Metin KARABAŞOĞLU, s. 3-12.

İlim Yoluyla Cihad, A. HATİP, s. 13-16.

Türklerde "Cihad" ve "Fütuhat" Anlayışı, Nazmi EROĞLU, s. 17-26.

Tasavûf ve Cihâd, Mehmet ÇELİK, s. 27-31.

Söyleşi, Halil GÖNENÇ, s. 31-33.

Söyleşi, Bekir TOPALOĞLU, s. 34-38.

Söyleşi, Abdülaziz BAYINDIR, s. 39-42.

İstanbul Siyaseti, Şener BOZTAŞ, s. 43-56.

Risale-i Nur'da Mücâhede ve Mücâdele, Kemal KUMANDAŞ, s. 57-59.

Dünyada ve Türkiye'de İslâmiyet, İntizam Seyda DURGUN, s. 60-76.

The Importance of the Risale-i Nur for the West, Şükran VAHİDE, s. 77-82.

The Risale-i Nur: A Revolution of Blief, Colin TURNER, s. 83-88.

Freedom and Constitutionalism, Şükran VAHİDE, s. 89-101.

Ayetü'l-Kübrâ, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 102-104.

NO: 48 GÜZ/1994 ŞERİAT

Yukarı


Peşin Hüküm, Hüküm Değildir!, EDİTÖR, s. 3-4.

Neden Şeriat, KÖPRÜ, s. 5-9.

Risale-i Nur'da Şeriat-ı Fıtriye Üzerine, Hakan YALMAN, s. 10-21.

"Şeriatın hikmette dayandığı değer adâlettir.", Hüseyin HATEMİ, s. 22-24.

"Şeriat bir din düzenidir.", Toktamış ATEŞ, s. 25

"Şeriat fıtrat ile örtülür.", Hayreddin KARAMAN, s. 26-29.

Çifte Referanslanma ve Şeriat Refleksi, Vefa GÜNDÜZ, s. 30-37.

Kültürün Şer'i Muhasebesi, Mehmet ÇELİK, s. 38-40.

Risale-i Nur'da Şeriat, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 41-45.

Ayetü'l-Kübrâ (Türkçe), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 46-49.

Ayetü'l-Kübrâ (Arapça), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 50-53.

The Supreme Sign, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 54-59.

Das Oberste Zeichen, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 60-65.

Türklerde "Cihad" ve "Fütuhat" Anlayışı, Nazmi EROĞLU, s. 66-75

NO: 49 KIŞ/1995 RİSALE-İ NUR

Yukarı


Risale-i Nur'a Doğru, KÖPRÜ, s. 3-7.

Risâle-i Nur'u Anlayamayış ve Anlatamayışımızın Sebepleri, Nejat TURHAN, s. 8-14.

Kim Kime Muhtaç: Aydınlar mı Risâle-i Nur'a, Risâle-i Nur mu Aydınlara? Metin KARABAŞOĞLU, s. 15-17.

Risâle-i Nur'a Dâir Birkaç Mesele, Muhammed BOZDAĞ, s. 18-26.

Risâle-i Nur ve Pozitivizm, Hakan YALMAN, s. 27-30.

1923'ten Günümüze Risâle-i Nur ve Devlet, Kâzım GÜLEÇYÜZ, s. 31-39.

"İman safhası"ndan "Şeriat Safhası"na; ya da "Esnâf İslâmı"ndan "Seçkinci (Müçtehid) İslâmı"na, Bünyamin DURAN, s. 40-58.

Bediüzzaman'ı Anlamalıyız, Muhsin ABDULHAMİD, s. 59-62.

Risale-İ Nur'un Fen İlimleri Felsefesine Bakış Açısıyla İlgili Bir Deneme, Gökçe OK, s. 63-65.

Ekranlar Nurlanıyor mu?, Muhammed GÜR, s. 66-68.

Risale-i Nur'dan: Risale-i Nur Nedir?, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 69-75.

Ne Dediler?, s. 76-79.

Esmâ-i Hüsnâ ve Yaratıcıyı Kavrama Meselesi, Zeki SARITOPRAK, s. 80-92.

The Supremacy Of The Qur'an, Şükran VAHİDE, s. 93-100.

The Supreme Sign, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 101-107.

Das Oberste Zeichen, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 108-116

Ayetü'l-Kübrâ (Türkçe), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 117-120

Ayetü'l-Kübrâ (Arapça), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 121-124.

NO: 50 BAHAR/1995 DİN VE SİYASET

Yukarı


Siyaset Nedir, Ne Değildir?, Metin KARABAŞOĞLU, s. 3-18.

"Direnme Hakkı" ve Bediüzzaman'ın "Siyaset"e Yaklaşımı, Bünyamin DURAN, s. 19-34.

Devlet ve Din, Niyazi ÖKTEM, s. 35-37.

Mana-yı Harfi ile Siyaset, Hakan YALMAN, s. 38-42.

Bediüzzaman ve Siyaset, Muhammed BOZDAĞ, s. 43-51.

Din, Siyaset ve Nefis Üzerine, İsmail TÜRKMEN, s. 52-55.

İslam ve Demokrasi, Mesut TOPLAYICI, s. 56-70.

Söyleşi, Raşid GANNUŞİ, s. 71-85.

Risale-i Nur'da Din ve Siyaset, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 86-103.

Risale-i Nur: The Tefsir, Mücahit BİLİCİ, s. 104-107.

The Supreme Sign, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 108-109.

Das Oberste Zeichen, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 110-112.

Ayetü'l-Kübrâ (Türkçe), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 113-120.

Ayetü'l-Kübrâ (Arapça), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 134-121.

NO: 51 YAZ/1995 LAİKLİK VE SEKÜLERİZM

Yukarı


Sekülerleşme-Laikleşme Süreci ve Gezegen Ölçeğinde Sonuçları, Bünyamin DURAN, s. 3-28.

Lâikliğe Nereden Bakmalı?, Ahmet YILDIZ, s. 29-38.

Türkiye'de Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik, Mehmet AYDIN, s. 39-41.

Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi, Hüseyin HATEMİ, s. 42-43.

Dine Müdahale Aracı Olarak Laiklik, Davut DURSUN, s. 44-47.

Dinler ve Laiklik, Niyazi ÖKTEM, s. 48-57.

Laiklik Üzerine Söyleşi, Süleyman DEMİREL, s. 58-60.

Seküler Temele Dayanan Modern Yönetime Eleştirel Bir Yaklaşım, Tahsin GÜLHAN, s. 61-67.

Sekülerleşme Üzerine, Safiye ŞİRANLI, s. 68-70.

Seküler Bir Çevreye Bakıştan Holistik Bakışa, Nurettin ÖZTÜRK, s. 71-75.

Doğu Toplumlarının Sekülerleştirilmesi, Melek ORAK, s. 76-80.

Mehdi Üzerine, Şaban DÖĞEN, s. 80-92.

Modern İnsanın Yaşam Şartları, Erich FROMM (Tercüme: Mücahit Bilici) , s. 93-95.

Külliyatı Anlamaya Dair, M. Nuri EMİNLER, s. 96-99.

Bir Kitap, İlyas SÖĞÜTLÜ, s. 100-101.

The Supreme Sign, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 102-107.

Das Oberste Zeichen, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 108-114.

Ayetü'l-Kübrâ (Türkçe), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 115-122.

Ayetü'l-Kübrâ (Arapça), Bediüzzaman Said NURSİ, s. 130-123

NO: 52 GÜZ/1995 MİLLİYETÇİLİK

Yukarı


"Müsbet Milliyetçilik" Var mı?, Metin KARABAŞOĞLU, s. 3-10.

Irkçılık, Ulusçuluk, Milliyetçilik ve Müslümanca Tavır, Bünyamin DURAN, s. 11-30.

Bir Tavzih Denemesi: Ulus, Ulusçuluk ve Ulusal Bütünleşme, Ahmet YILDIZ, s. 31-38.

"Ümmetin" Yerine İkame Edilen "Millet", Muhammed BOZDAĞ, s. 39-48.

Modern Dünyanın Yeni Dini: Milliyetçilik, Mücahit BİLİCİ, s. 49-63.

Tarihin Tekerrürü yahut Milliyetçilikten Etnik Vandalizm'e, Mehmet ÇELİK, s. 64-67.

Irklar Ötesi Dava, Alâeddin BAŞAR, s. 68-79.

Müsbet Milliyet Yaklaşım Sürecinde Irkçılığın Profili, Tahsin GÜLHAN, s. 80-90.

Milliyetçilik ve Ümmet Kimliği, Abdullah AHSEN (Çeviren: İbrahim Kalın) , s. 91-97.

Demokrasi, Ulusal Azınlıklar, Ümmet-Milliyet İlişkisi, Kâmil KÖSE, s. 98-104.

Bir Nakaratın Düşündürdükleri: İnsanlar Irkıyla mı Doğar, Irkçılığıyla mı?, Nuri ÇAKIR, s. 105-107.

Milliyetçiliğin Sevabı Olmaz, Onur ERDEM, s. 108-110.

Irkçılık, Neriman BALOĞLU, s. 111-113.

İnsanlık ve Sevgi Dini: İslâm, Hüseyin HATEMİ, s. 114-124.

Risale-i Nur'da Milliyetçilik, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 125-134.

NO: 53 KIŞ/1996 BİLİM VE DİN

Yukarı


Bilime Nasıl Bakmalı?, Metin KARABAŞOĞLU, s. 3-13.

Postmodern Bağlamda Bilim-Din İlişkisi, İbrahim ÖZDEMİR, s. 14-37.

Bilim Üzerine Bir Deneme, Ahmet YİĞİT, s. 38-44.

Bilim ve Bediüzzaman, Bünyamin DURAN, s. 45-57.

Bilim ve İnanç/İmân Üzerine Felsefi Bir İrdeleme, Durmuş HOCAOĞLU, s. 58-89.

Mutlak Gerçeklik Yolunda Bilim ve Din, Muhammed BOZDAĞ, s. 90-98.

İnsan-Bilim-İslam, Zeki EKER, s. 99-106.

Hz. İbrahim'in (a.s.) Yöntemi ve Kelâm Açısından Önemi, Zeki SARITOPRAK, s. 107-113.

Kozmoloji ve Modern Felsefenin Çıkmazları, Y. Bengisu İLGEN, s. 114-117.

Risale-i Nur'da Bilim ve Din, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 118-130.

Tümevarım Problemine Bir Çözüm Önerisi: "Tabiat Kanunları" ve "İlliyet", Yamina Bouguenaya MERMER, s. 131-147.

"Hüccetü'l-İslam" İmam-ı Gazzali, Mahmut METİN, s. 148-150.

Fahreddin-i Râzi, Mahmut METİN, s. 150-151.

NO: 54 BAHAR/1996 ÇAĞDAŞ KUR’AN YORUMU

Yukarı


Kur'ân'a Hazırlık Okulu: Risale-i Nur, Metin KARABAŞOĞLU, s. 3-14.

Bediüzzaman'ın Tefsir Anlayışı, Musa Kâzım YILMAZ, s. 15-21.

Risale-i Nur'un, Kur'ân'ı Kerim'deki Kıssaları Anlamaya Yönelik Metodu, İlyas ÜZÜM, s. 22-26.

Bediüzzaman Said Nursi'ye Göre Kur'ân'ın Mucizeliğini Açıklama Metodu, Ziyad ed-DEĞAMİN, s. 27-49.

Cihad Ayetine Farklı Tefsirlerin Yaklaşımı, Atilla YARGICI, s. 50-54.

Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ'caz-ı Kur'ân, Abdülgafur CAFER, s. 55-66.

Mülâkat, Abdülkadir BADILLI, s. 67-70.

Mülâkat, Abdülaziz BAYINDIR, s. 71-73.

Risâle-i Nur'da Çağdaş Kur'ân Yorumu, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 74-82.

Ebu Hanife, Murat YAZICI, s. 83-84.

Malik Bin Enes, İsmail CİVELEK, s. 85-86.

İbn Rüşd ve Bediüzzaman'da Tabiat ve Tevhid, Bünyamin DURAN, s. 87-100.

Kur'ânî Bir Bilim Arayışı, Yamina Bouguenaya MERMER, s. 101-110.

Evrensel Adaletin Değer Boyutuna Bir Yaklaşım, Tahsin GÜLHAN, s. 111-121.

Kayyûmiyet ve Esir Maddesi, Mücahit BİLİCİ, s. 122-124.

Kur'ân'da Zikir Kavramı, Musa KOÇAR, s. 125-130.

NO: 55 YAZ/1996 İSLAM VE SANAT

Yukarı


Mesut Bir Sağanağa Kaçmak!.., Nejat TURHAN, s. 3-10.

Kâinat Rahlesinde Bir Gezinti, Taha ÇAĞLAROĞLU, s. 11-29.

İslam ve Batı Felsefesinin Sanata Etkisinin Teorik Çerçevesine İlişkin Bir Tartışma, Muhammed BOZDAĞ, s. 30-36.

"Sanat İnsanla Allah Arasında Bir Gizdir", Sadık YALSIZUÇANLAR (Konuşan: Caner Kutlu-Ali Özhan) , s. 37-61.

Sanatın İtikadi Boyutları, İlyas ÜZÜM, s. 62-65.

Risale-i Nur'da Roman ve Şiir Düşüncesi, Murat SÖNMEZ, s. 66-71.

Trajik ve Taklit Üzerine, Osman GÖKMEN, s. 72-75.

İslam ve Batı Kültüründe Şeytanın Farklı Konumları-1, Mustafa ARMAĞAN, s. 76-80.

Sanat ve Evren, Ahmet ATAN, s. 81-84.

Bir Ayrıntıyı Yorumlama Denemesi, Caner KUTLU, s. 85-86.

Özgürlük, Sanat ve Aydınlarımız, Mehmet KAPLAN, s. 87-88.

Risale-i Nur Estetiği ve Soyut Sanat Zorunluluğu, Cahit KÜLEKÇİ, s. 89-92.

Tabiat, Sanat ve Tevhit, Mustafa ORAL, s. 93-98.

Sanat, İlim ve Din, Ali İZZETBEGOVİÇ, s. 99-108.

Risale-i Nur'da Sanat, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 109-115.

Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi, Hakan YALMAN, s. 116-120.

NO: 56 GÜZ/1996 ORDU, DEVLET VE DEMOKRATİKLEŞME

Yukarı


Ordu, Siyaset ve Demokrasi, Vedat BİLGİN, s. 3-6.

Demokrasi Aynasında Ordu ve Devlet, A. Said YARGICI, s. 7-11.

Ordu ve Siyaset, Osman TUNÇ, s. 12-16.

Toplum, Ordu ve Demokrasi Üzerine Birkaç Söz, Onur ERDEM, s. 17-19.

Askeri Otoritenin Kurumsallaşmasına ve Zihniyetine Dair, Etyen MAHÇUPYAN, s. 20-28.

Türkiye'de Ordu, Siyaset ve Demokrasi, İlyas SÖĞÜTLÜ, s. 29-33.

Söyleşi, Ali BAYRAMOĞLU (Konuşan: Mücahit BİLİCİ) , s. 34-39.

Dinamik Bir Çevre Faktörü Olarak Manevi Kültürün Ordu-Asker Üzerindeki Motivasyon Etkisi, Tahsin GÜLHAN, s. 40-51.

Söyleşi, Abdurrahman DİLİPAK, s. 52-55.

Söyleşi, Süleyman DEMİREL, s. 56-66.

Risale-i Nur'da Ordu ve Asker, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 67-73.

Türk-İslam Tarihinin Konjonktürel Yorumu, Bünyamin DURAN, s. 74-113.

İslam ve Batı Kültüründe Şeytanın Farklı Konumları-2, Mustafa ARMAĞAN, s. 114-117.

NO: 57 KIŞ/1997 HOŞGÖRÜ: NEREYE KADAR?

Yukarı


Hoşgörünün Adresi, Metin KARABAŞOĞLU, s. 3-14.

Hoşgörü Üzerine, Hüseyin HATEMİ, s. 15-17.

Toplumsal Barışın İlk Şartı: İnanca Saygı, Ali MERMER, s. 18-25.

Barış, Kardeşlik ve Hoşgörünün Esasları Üzerine, İbrahim ÖZDEMİR, s. 26-46.

Gazalî ve Bediüzzaman'da "Hoşgörü" ve "Tahammül", Bünyamin DURAN, s. 47-64.

Kâfirlere, Ehl-i Kitaba ve Müslümanlara Karşı Hoşgörü Nasıl Olmalı?, A. Said YARGICI, s. 65-75.

Hoşgörü: Kim, Kime, Niçin?, Nejat TURHAN, s. 76-78.

Olumlu Tutum Olarak Hoşgörünün Değer Boyutu, Tahsin GÜLHAN, s. 79-85.

Din ve "Zorlama", Veysel KASAR, s. 86-112.

Hoşgörülemeyen "Hoşgörü"yle Bir Diyalog Denemesi, Mücahit BİLİCİ, s. 113-117.

Risâle-i Nur'da "Hoşgörü" Ölçüleri, Bediüzzaman Said NURSÎ, s. 118-128.

Risâle-i Nur'da "İktisat", İnci ŞİRVAN, s. 129-144.

Müslümanca Tavır Alış Üzerine Bir Deneme, Mustafa AKÇA, s. 145-152.

NO: 58 BAHAR/1997 DEVLET VE İKTİDAR

Yukarı


Devletçilik: Bir Zihniyetin Anatomisi, Metin KARABAŞOĞLU, s. 3-20.

İnsan Devletini Arıyor, Ahmet Turan ALKAN, s. 21-25.

Türkiye'de Otoriter Zihniyet ve İslami Algılama, Etyen MAHÇUPYAN, s. 26-36.

Tevhid-Duyarlı Siyasetin Önemli Bir İlkesi: Adalet, Bünyamin DURAN, s. 37-53.

İslam'da Devlet Yönetiminin Yeri, İlyas ÜZÜM, s. 54-59.

Sekülerizasyonun Üç Halkası: Benlik, Tabiat ve Devlet, Murat ÇİFTKAYA, s. 60-72.

Yeni Toplumun İnşasında Adalet ve İbadetin Birlikteliği, Tahsin GÜLHAN, s. 73-78.

"Siyasal iktidar dinsel açıdan her zaman sorgulanması gereken bir şeydir", Nuray MERT, s. 79-82.

Kur'ân'ın Öngördüğü Toplumun Temeli Olarak Birey ve Ahlak, İbrahim ÖZDEMİR, s. 83-95.

Osmanlı Devletinin Son Asrında İslam ve "Usul-ü Meşveret" Tartışmaları, Adem ÖLMEZ, s. 96-105.

Çağdaş İslam Siyaset Edebiyatında "Nizamü'l Hukm" Adlı Eserler, Vecdi AKYÜZ, s. 106-108.

Risâle-i Nur'da "Devlet" ve "İktidar", Bediüzzaman Said NURSÎ, s. 109-119.

"Dev" Bir Araştırmaya Dair Notlar, Ahmet GÜLER, s. 120.

NO: 59-60 YAZ-GÜZ/1997 DÜNYEVİLEŞMENİN FARKLI BOYUTLARI

Yukarı


Bediüzzaman'da Sekülerleşme ya da "Dünyalılaşma" Olgusu, Bünyamin DURAN, s. 3-29.

Dünyevileşmenin Üç Yüzü, Hakan YALMAN, s. 30-33.

Felsefi Arkaplanıyla İnsan ve Anlam Merkezli İlerleme, Tahsin GÜLHAN, s. 34-66.

Dünyevileşme ve Arkaplanı, Gökhan BACIK, s. 67-73.

Eğitimde Dini ve Dünyevi Dengesi, Osman ÖZKUL, s. 74-80.

Risale-i Nur'da "Dünyevileşme", Bediüzzaman Said NURSÎ, s. 81-93.

Risale-i Nur'da "Kötülük" Problemi, Mehmet S. AYDIN, s. 94-100.

İlim Anlayışı Ve İlimlerin Sınıflandırılması Açısından Risale-i Nur'ların Bir Değerlendirmesi, Alparslan AÇIKGENÇ, s. 101-112.

Meşrutiyetten Cumhuriyete İslamcılık Düşüncesi, Abdünnasır YİNER, s. 113-136.

NO: 61 KIŞ/1998 MODERNLEŞME SERÜVENİ

Yukarı


Osmanlı'dan Türkiye'ye Modernleşme Mücadelesi ve Bediüzzaman, Adem ÖLMEZ, s. 3-8.

Modern Dünyaya İtiraz yada Rahmetin Elçisi Olmak, Abdurrahman ARSLAN, s. 9-27.

"Modernleşme, insanların dinlerine göre değil, vatandaşlıklarına göre hukuk uygulamaktır.", Taha AKYOL, s. 28-40.

Osmanlı'da Hukuk Modernleşmesi, Taha AKYOL, s. 41-50.

Çağdaşlaşma Sınavı, Hüseyin HATEMİ, s. 51-53.

Modernleşme ile İnsanileşme İlişkisi/İlişkisizliği, Osman ÖZKUL, s. 54-57.

Bir Fitnenin Seyir Defteri, Mustafa AKÇA, s. 58-75.

Risale-i Nur'da "Modernleşme", Bediüzzaman Said NURSÎ, s. 76-82.

III. Selim, Hanefi DEMİRKIRAN, s. 83-85.

İbn Sina'nın Aile Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri, Vecdi AKYÜZ, s. 86-88.

Bediüzzaman'ı Anlayabilmek İçin Gazali'yi Anlamak, Bünyamin DURAN, s. 89-119.

NO: 62 BAHAR/1998 ALEVİLİK

Yukarı


Kültürel Kaynaklarına Göre Alevi İnançları ve İbadet Anlayışları, İlyas ÜZÜM, s. 3-10.

"Millî Mutabakat" Çerçevesinde Sünnîlik ve Alevîlik, Durmuş HOCAOĞLU, s. 11-54.

"Alevilik Bir Meşreptir", Hüseyin TUĞCU, s. 55-60.

Aleviliği Nasıl Anlamalı?, Ahmet Yaşar OCAK, s. 61-63.

İnanç ve İbadet Hayatı Bakımından Alevi-Sünni Karşılaştırması, Süleyman ULUDAĞ, s. 64-66.

Anadolu Tasavvufunun Yetimleri: Aleviler, Hakan YAVUZ, s. 67-69.

Alevilik: XVI. Yüzyıla Kadar Tarihi Gelişimi ve Yavuz Devri Osmanlı-İran İlişkilerindeki Rolü, M. Emin ÜNER, s. 70-81.

Değişim Sürecinde Alevilik, Hasan ONAT, s. 82-87.

Dünyadaki ve Türkiye'deki Aleviliğin Toplumbilimsel Açıdan Çözümlenmesi, Ali AKTAŞ, s. 88-91.

Risale-i Nur'da Aleviliğe Dair Bir Deneme, Selim SÖNMEZ, s. 92-98.

Osmanlı ve Cumhuriyetin Kuruluşunda Bektaşiler ve Günümüzde Bektaşilik, Abdülkadir SEZGİN, s. 99-112.

Risale-i Nur'da "Ehl-i Beyt", Bediüzzaman Said NURSÎ, s. 113-126.

Ali Bin Ebi Talib, İlhami KOÇKAN, s. 127-131.

Hacı Bektaş-ı Veli, Abdünnasır YİNER, s. 132-137.

Hoca Ahmet Yesevi, Ahmet DURSUN, s. 138-140.

Avrupa Türkiye'ye Sırtını Dönerken Cevaplanılması Gereken Bir Soru: Türk Çağdaşlaşmasının Sonu mu?, Gökhan BACIK-Alper Y. DEDE, s. 141-152.

NO: 63 YAZ/1998 İSLAMİ HİZMET METODLARI

Yukarı


Cemaat-Devlet İlişkisinde Çatışma Olgusu ve Sivil İtaatsizlik, Adem ÖLMEZ, s. 3-10.

"Bugün Cemaatlerin Büyük Bir Kısmının Derdi, Toplumu Önemsememeleridir", Ruşen ÇAKIR, s. 11-20.

Bir İman İnkılabı Olarak Risale-i Nur, Colin TURNER, s. 21-26.

Kur'anî Tebliğ Metodu, Atilla YARGICI, s. 27-33.

Risale-i Nur ve İhvan-ı Müslimin: İki Mektep, Mustafa ÖZCAN, s. 34-46.

İnsan İnsana Tebliğ, Hakan YALMAN, s. 47-50.

Bediüzzaman'ın Hayatında Siyaset Yoluyla İslam'a Davet Tecrübesi, M. Said Ramazan el-BÛTÎ, s. 51-59.

Hizmet Metodu Olarak Cemaat ve Cemiyet, Ömer Faruk UYSAL, s. 60-72.

Bediüzzaman'a Göre Günümüzde Hizmet Metodu-Cihad-ı Mânevî: İrşad ve Tebliğ, Ali FERŞADOĞLU, s. 73-110.

Tebliğ ve Edebiyat, Ahmet DURSUN, s. 111-128.

Risale-i Nur'un Hizmet Metodu, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 129-168.

NO: 64 GÜZ/1998 HÜRRİYET, MEŞRUİYET VE CUMHURİYET

Yukarı


İslam'da Hakimiyet Anlayışı ve Meşruiyet Sorunu, Adem ÖLMEZ, s. 3-9.

Hürriyetin Dayanılmaz Cazibesi, M. Nihat DERİNDERE, s. 10-20.

Cumhuriyet Hukukunun Özeleştirisi, Ömer Faruk UYSAL, s. 21-32.

Cumhuriyet İnsanı, Hakan YALMAN, s. 33-38.

Siyasal Meşruluk Meselesi ve Türkiye'nin Demokratik Meşruluğundaki Sıkıntıların Tarihi Sebepleri, Nazmi EROĞLU, s. 39-53.

Dindar Cumhuriyet Arayışları, Atilla YARGICI, s. 54-59.

Maturidi'den Bediüzzaman'a İnsan Hürriyeti, Bünyamin DURAN, s. 60-70.

Tarihi Bugün İçin Okumak: Yada İki Yüz Yıllık Çağını Aşan Üniversite Kanunu, Osman ÖZKUL, s. 71-76.

Meşveretten Cumhuriyete, İlhami KOÇKAN, s. 77-85.

Vahşet ve Bedeviyetten Hürriyete, Ahmet DURSUN, s. 86-94.

İslam'da Usul-ü Meşveret ve Hürriyet Şeyhülislam, Musa Kâzım Efendi, s. 95-98.

"Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 99-112.

Ali Suavi, Hanefi DEMİRKIRAN, s. 113-116.

NO: 65 KIŞ/1999 DEVLET-İ ÂLİYYE

Yukarı


Osmanlı Hukuku-Kanunnâmeler ve Şeri'at, Ahmed AKGÜNDÜZ, s. 3-30.

"Osmanlı mirasını reddetmenin temelinde tarih bilmezlik yatıyor.", İlber ORTAYLI, s. 31-35.

Osmanlı Akılcılığı, Bünyamin DURAN, s. 36-48.

Bir Devrin Tasfiyesi veya Hilafetin İlgası, Nazmi EROĞLU, s. 49-66.

Eski Türk Geleneğinden Osmanlıya Siyasal İktidara Direnme Sorunu, Tarık Ş. Nişancı, s. 66-74.

Osmanlı Devletinde Dinî Hoşgörü, Ziya KAZICI, s. 75-81.

Meşrutiyet Döneminde Seçimler ve Meclis-i Mebusan, M. Nihat DERİNDERE, s. 82-95.

"İsyan belirtisi göstermeyenin öldürülmesini İslam Hukukuyla bağdaştırmak mümkün değildir.", Abdülkadir ÖZCAN, s. 96-104.

Osmanlıyı Anlamak, Ömer Faruk UYSAL, s. 105-117.

Osmanlılarda Din-Devlet İlişkisi, Süleyman ULUDAĞ, s. 118-123.

Osmanlının Genişleme Stratejileri, Ali ARSLAN, s. 124-131.

Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Muhsin KALKIŞIM, s. 132-141.

Osmanlı'dan Günümüze İktisadi Düşünce ve Bediüzzaman, Hüseyin ÖZDEMİR, s. 142-147.

Meclis-i Mebusan'dan Büyük Millet Meclisine, Abdünnasır YİNER, s. 148-157.

Risale-i Nur'da Osmanlı ve Tarih Yorumu, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 158-186.

Mustafa Reşit Paşa, Ahmet SÜHA, s. 187-194.

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Hanefi DEMİRKIRAN, s. 195-197.

Sistem veya Sistemsizlik: Teoriden Pratiğe, Alper Yılmaz DEDE, s. 198-205.

Nursi's Conception of Sciences, Alparslan AÇIKGENÇ, s. 206-212.

NO: 66 BAHAR/1999 TÜRK MÜSLÜMANLIĞI

Yukarı


"Türk Müslümanlığı" Kavramına Nasıl Bakılmalı?, Selim SÖNMEZ, s. 3-7.

Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar, Durmuş HOCAOĞLU, s. 8-23.

Sosyal Bir Olgu veya Toplum Mühendisliği Projesi Olarak Türk Müslümanlığı, Ömer Faruk UYSAL, s. 24-48.

Neden Türk Müslümanlığı, Ümit ALPARSLAN, s. 49-53.

"Türk Müslümanlığı" Tartışmaları, Yeni Bir Toplum Projesinin Zihni Egzersizleri Olabilir mi?, Ahmet Turan ALKAN, s. 54-56.

Türkçülüğün Kurucularında İslâm Anlayışı, Ali ARSLAN, s. 57-60.

Eşarî-Maturidî Akılcılığı ve Türk Müslümanlığı, Bünyamin DURAN, s. 61-67.

Kur'ân Müslümanlığı, Atilla YARGICI, s. 68-75.

Tanzimattan Günümüze "Türk Müslümanlığı"(Çıkış Kaynağı, Sebepleri, Etkileri ve Neticeleri), Ali FERŞADOĞLU, s. 76-88.

Türk Müslümanlığı'nın Dünü Bugünü, Mustafa ÖZCAN, s. 89-94.

Ezanın Aslına Çevrilmesi ve Basındaki Yankıları (5-18 Haziran 1950), Abdülhalim YENER, s. 95-109.

Türk Müslümanlığı'na Eleştirel Bir Yaklaşım, Serdar TAŞTAN, s. 110-132.

İmâm el-Maturidî, İbrahim BIÇAKÇI, s. 133-135.

Risale-i Nur'da "Türk Müslümanlığı", Bediüzzaman Said NURSÎ, s. 136-149.

NO: 67 YAZ/1999 POPÜLER KÜLTÜR

Yukarı


Hayat Tarzı, Hegemonya ve Popüler Kültür, Selim SÖNMEZ, s. 3-11.

Aktif Asketizm/Radikal Hedonizm ya da Kanaat Ahlakı, Bünyamin DURAN, s. 12-23.

Müziğimiz ve Popülarite, Cinuçen TANRIKORUR, s. 24-28.

Kendimizi Sorgulamak, İbrahim ÖZDEMİR, s. 29-31.

Popüler Kültür ve Ülkemizdeki Empoze Kültür, Ali Murat YEL, s. 32-35.

Teganni'den Irlamak'a Musikinin Serencamı, Yahya Kemal TAŞTAN, s. 36-46.

Elitler ve Halk; Kültür ve Siyaset, Durmuş HOCAOĞLU, s. 47-80.

Kültür ve Medeniyet Değişimi Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Ahmet DURSUN, s. 81-92.

Popüler Kültür, Kimin Kültürü?, Murad ÇETİN, s. 93-95.

Yeniden İnsan Merkezli Bir Dünya İçin Hesaba Katılması Gereken Bir Ortaçağ Denklemi: Tüketimde Diğergamlık Hasleti ve Üretimde Ahilik Sistemi, Tarık Ş. Nişancı, s. 96-104.

Risale-i Nur ve "Popüler Kültür", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 105-130.

Popüler Kültürün Siyah Yüzü: Beyaz, Serdar TAŞTAN, s. 131-133.

NO: 68 GÜZ/1999 EĞİTİM

Yukarı


Milli Eğitimden Evrensel Eğitime, Osman ÖZTÜRK, s. 3-5.

Eğitimde Akıl ve Kalp, Hakan YALMAN, s. 6-11.

Bir Model Olarak Medresetüzzehra Projesi, Ümit ALPARSLAN, s. 12-21.

Yeni Milenyumun Başında Ezher'in Kaybolan Rolü, Mustafa ÖZCAN, s. 22-27.

Türk Milli Eğitiminin Demokratik Değerler Açısından Durumu, Mustafa CANELLİ, s. 28-32.

Eğitim ve Özgürlük, Durmuş HOCAOĞLU, s. 33-43.

Bir Üniversite "Ne" Olmalıdır?, Osman ÖZKUL, s. 44-47.

Bir Uluslaştırma Projesinin Aracı Olarak Halkevleri, Suavi AKYAY, s. 48-54.

Bir Dönemin Aynası: Köy Enstitüleri, Abdulhalim YENER, s. 55-62.

Eğitim, İdeoloji ve Din, Hüseyin ÖZDEMİR, s. 63-67.

Eğitim, Eğitimde Özgür Ortamın Önemi ve Türkiye, Nazmi EROĞLU, s. 68-74.

Öğretmen Yetiştirmede Mesleki (Pedagojik) Formasyonun Önemi, Abdullah ADIGÜZEL, s. 75-87.

Risale-i Nur'un Taksonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme ve Müfredat Çalışması, Bestami Said ÇİFTÇİ, s. 88-92.

Evde Eğitim, Levent BİLGİ, s. 93-95.

Risale-i Nur'da "Eğitim", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 96-108.

Hasan Ali Yücel, Talha KORKMAZ, s. 109-111.

Meşru Demokrasi, Bünyamin DURAN, s. 112-118.

NO: 69 KIŞ/2000 İNSANLIĞIN EN UZUN YÜZYILI

Yukarı


İnsanı Yaralayan Binyıl, Nihat DERİNDERE, s. 3-11.

İkibin Yılda Bilim, Hakan YALMAN, s. 12-19.

21. Yüzyıla Girerken Din ve Manevi Değerler, İbrahim ÖZDEMİR, s. 20-24.

Küresel Köyün Kavalcısı: Medya, Ufuk ÖZDEMIR, s. 25-33.

Dünya ve Türkiye, Nasıl Yeni Bir Yüzyıla Hazırlanıyor?, Muhammed BOZDAĞ, s. 34-48.

Beşeri Yaşama Devirleri; Muhtasar Dünya Tarihi, Ömer Faruk UYSAL, s. 49-70.

Bir Dönüşün Zamanı Olarak Yirminci Yüzyıl, Nazmi EROĞLU, s. 71-76.

Bilgi, Medeniyet ve İslam, Alparslan AÇIKGENÇ, s. 77-84.

İnsan ve Ekonomi Üzerine, Aziz KUTLAR, s. 85-88.

Geleceği Eleme ve Geleceği Süzme Arasında: Nur Çağı veya Altın Çağ, Mustafa ÖZCAN, s. 89-94.

İnsanlığın İhtiyacı Nedir? Yeni Bir Milenyum mu, Yeni Bir Medeniyet mi?, Ali ARSLAN, s. 95-102.

"Devletler, Milletler Muharebesi, Tabakat-ı Beşer Muharebesine Terk-i Mevki Ediyor", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 103-129.

Kudsî Kaynaklarda Eğitim Teknolojisi ve Metodları, Cahit KÜLEKÇİ, s. 130-133.

"Türk Müslümanlığı" Üzerine Düşünceler, Nuri ÇAKIR, s. 134-141.

Kapağı Altında Ezilen Bir Kitaba Dair Notlar, Suavi AKYAY, s. 142-144.

NO: 70 BAHAR/2000 BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISI

Yukarı


Plüralist Hukuk Felsefesi ve Bediüzzaman, Ömer Faruk UYSAL, s. 3-32.

Quantum Fiziği ve Bediüzzaman -Gecikmiş Bir Nobel Talebi-, Hakan YALMAN, s. 33-45.

Kamusallık ve Bediüzzaman, Bünyamin DURAN, s. 46-59.

Said Nursi'nin Felsefeye Bakışı, Murat ERGİN, s. 60-68.

Risâle-i Nur'un Etrafından Risale-i Nur'un İçine -metin tahlilleri için bir yöntem önerisi-, Senai DEMİRCİ, s. 69-78.

Said Nursi Türkçe'si, İslâm YAŞAR, s. 79-85.

Bediüzzaman ve Müdafaası, Nuri ÇAKIR, s. 86-93.

Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Anlayış, Yeni Bir Duruş:Bediüzzaman, Tarık Ş. Nişancı, s. 94-100.

Milli Mücadele'de Bediüzzaman Said Nursi, Recep ÇELİK, s. 101-108.

Risale-i Nur ve Çağın Sorunları, Atilla YARGICI, s. 109-122.

Bediüzzaman Batı Medeniyetini mi? Yoksa Başka Bir Medeniyet mi İstiyor?, Ümit ALPARSLAN, s. 123-134.

Şarkta İsyan Hareketleri ve Bediüzzaman, Hüseyin ÖZDEMİR, s. 135-146.

"Nursi ve Descartes Felsefesinde Tabiat" Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma, Durmuş HOCAOĞLU, s. 147-194.

Bediüzzaman Said Nursi (Ocak-Mart 1878 - 23 Mart 1960), Risale-i Nur Enstitüsü, s. 195-209.

Bediüzzaman Hangi Tarihte Doğdu?, Risale-i Nur Enstitüsü, s. 210-212.

Risale-i Nur'da Bediüzzaman Said Nursi, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 213-228.

Risale-i Nur Külliyatı'nın Telif Kronolojisi, Risale-i Nur Enstitüsü, s. 229-232.

Bibliyografya, Risale-i Nur Enstitüsü, s. 233-250.

Belgelerle Bediüzzaman, Risale-i Nur Enstitüsü, s. 251-254.

Yeni Binyıllar Trajediye Dönüşmeden, Haydin Manevî Ekolojik Bilinç ve Ahlâka!, Sadık KILIÇ, s. 255-264.

NO: 71 YAZ/2000 GÜZELLİK FELSEFESİ: ESTETİK

Yukarı


Esma'ya Açılan Kapı: Estetik, Selim SÖNMEZ, s. 3-9.

Varoluş, Aşk, Bakış -Risale-i Nur eksenli bir "estetik teorisi" denemesi-, Senai DEMİRCİ, s. 10-17.

İslam Sanatı ve Estetiği Üzerine "Aykırı" Düşünceler, Ahmet Turan ALKAN, s. 18-21.

Bediüzzaman'da Edebiyat Düşüncesi, Murat SÖNMEZ, s. 22-30.

Sonsuzluğun Yankısı, Taha ÇAĞLAROĞLU, s. 31-35.

Yozlaştırılan Bir Kavram: Estetik, Atilla YARGICI, s. 36-42.

Estetik ve Tarihçesi, Mustafa ORAL, s. 43-58.

Platon Felsefesinde Estetik Kaygu ve Hakîkat veya Şiir ve Felsefe, Durmuş HOCAOĞLU, s. 59-93.

Estetik'te "Güzel"i Görmek, Kemal GURULKAN, s. 94-96.

Tüketim Çağında Estetik, Murat ÇETİNKAYA, s. 97-102.

Risale-i Nur'da Güzellik Anlayışı, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 103-114.

Huzuru Yaşatan İktisat, Abidin KARTAL, s. 115-120.

NO: 72 GÜZ/2000 İSLAM’IN SİYASALLAŞMASI SORUNU

Yukarı


Siyasal İslam, Selim SÖNMEZ, s. 3-13.

İtikadî Bakış Açısı ile "İslam'ın Siyasallaşması", Hakan YALMAN, s. 14-34.

Dini ve Demokratik Değerlerin Yükselişini Doğru Okuma, İbrahim ÖZDEMİR, s. 35-51.

Siyaset, Sebeb, Şeytan, Şerr, Senai DEMİRCİ, s. 52-33.

İmam Rabbani ve Bediüzzaman Vizyonuyla Siyasal İslam, Mustafa ÖZCAN, s. 34-79.

Türk Siyasetinde Anahtar Bir Kavram: Ehven-i Şer, Bahadır EROĞLU, s. 80-86.

Siyasal İslam ya da Kazandıkça Kaybetmenin Dayanılmaz Ağırlığı, Murat ÇETİNKAYA, s. 87-95.

Bir Korku ya da Umut Söylemi Olarak Siyasal İslam, Tarık Ş. Nişancı, s. 96-106.

İslâm'ın Siyasallaşma Sürecinde Cemiyet-i Müderrisin'den Teâli-i İslâm'a, Kemal GURULKAN, s. 107-128.

Bediüzzaman ve Siyaset, Ümit ALPARSLAN, s. 129-135.

İslam, Siyaset ve Karmaşa, Cahit KÜLEKÇİ, s. 136-140.

"Şeriat'ta yüzde doksan dokuz ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 141-152.

Cemaleddin Afgani, Ahmet DANIŞMAZ, s. 153-157.

"Said Nursi Türkçe'si" Üzerine Bir Tenkid, Ahmet Turan ALKAN, s. 158-161.

NO: 73 KIŞ/2001 İSLAM’IN YENİDEN YORUMLANMASI

Yukarı


İslam'ın Yorumunda Bilgi Kaynaklarının Değeri ve İçtihadın İmkanı, Veysel KASAR, s. 3-17.

'Dinin Yeniden Yorumlanması' Meselesi Üzerine, Tahsin GÖRGÜN, s. 18-34.

İslam'ın Yeniden Yorumlanması Gereği, Süleyman ULUDAĞ, s. 35-42.

"Dinin Değişmezleri ve Değişenleri Vardır; Değişenler, Allah Teala Böyle Murad Ettiği İçin Değişir; Bizim Canımız İstediği İçin Değil", Hayreddin KARAMAN, s. 43-53.

"Gelenek" ve "Değişim/Yenileşme" Kavramları Açısından İçtihada Dair Birkaç Mülahaza, Tarık Ş. NİŞANCI, s. 54-64.

Tarihin Yol Ayrımında: Bir İnşa ve İhya Çabası Olarak Tecdid, Murat ÇETİNKAYA, s. 65-79.

İslami Yaşayış ve Düşünüşün Yeniden İnşası, Adnan ASLAN, s. 80-88.

"İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye maniler vardır", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 89-103.

Din-Devlet İlişkisi Yönünden Meclis İradesinin Üstünlüğü Meselesi, Nuri ÇAKIR, s. 104-112.

Muhammed Abduh, Abdülnasır YİNER, s. 112-117.

Risale-i Nur Dili, Senai DEMİRCİ, s. 118-122.

Ahmet Turan Alkan'a, Mükâleme Niyetiyle, İslam YAŞAR, s. 123-129.

NO: 74 BAHAR/2001 NÜBÜVVET

Yukarı


Eğer Allah'ı Seviyorsanız..., M. Nihat DERİNDERE, s. 3-8.

İslam Kelamında Nübüvvet, Hüdaverdi ADAM, s. 9-25.

İnsanlığın Buhrandan Çıkış Reçetesi: Peygamberlik Yolu, A. Said YARGICI, s. 26-36.

Siyer Fıkhı ve Usulü, Mustafa ÖZCAN, s. 37-51.

Nebi ve Rasul, Fatıma Firdevs ADAM, s. 52-63.

Yaratıcıyla Yaratılanlar Arasındaki Bağın Kurulmasında Peygamberliğin Önemi, Muhammed BOZDAĞ, s. 64-75.

Peygamber ve Peygamberlik, Süleyman ULUDAĞ, s. 76-86.

İnsan Yeterliliği ve Nübüvvet Gerçeği, Veysel KASAR, s. 87-97.

Tıp ve Nübüvvet, Hakan YALMAN, s. 98-105.

Divan Şiirinde Hazret-i Muhammed, Mahmut KAPLAN, s. 106-117.

"Üç Muhammed" Üzerine Bir Değerlendirme, Ömer Faruk UYSAL, s. 118-126.

"Nev-i Beşerde Nübüvvet, Beşerdeki Hayır ve Kemâlâtın Fezlekesi ve Esasıdır", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 127-145.

NO: 75 YAZ/2001 AHLÂK

Yukarı


Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri ile İdealist ve Hazcı Ahlâk Öğretilerinin Genel Bir Değerlendirmesi, Osman ÖZKUL, s. 3-7.

Ahlak Ne Olsa Gerektir?, Hüseyin HATEMİ, s. 8-11.

Bir Bütün Olarak İnsan Gerçeği Açısından 'Kant Ahlakı'nın Pratik Değeri, Tarık Ş. NİŞANCI, s. 12-26.

Ahlâk ve Değişim, Süleyman ULUDAĞ, s. 27-42.

İslam Kelamında Ahlak, Hüdaverdi ADAM, s. 43-54.

İslam Düşüncesinde Ahlak ve Saadet, Müfit Selim SARUHAN, s. 55-64.

Düşünce Tarihinde Ahlâk Ekolleri ve Görüşleri, Kemal GURULKAN, s. 65-77.

Etiğin İktidarı - Ahlakın Sürgünü, Murat ÇETİNKAYA, s. 78-86.

Karşılaştırmalı Ahlâk: Aristoteles'in Ahlâk Felsefesi ve İslâm Ahlâk Anlayışı, Alparslan AÇIKGENÇ, s. 87-98.

Güzel Ahlâkı Ararken..., Mustafa Said İŞERİ, s. 99-114.

Kötülük, Toplumsal Kötülük ve Hürriyet, Durmuş HOCAOĞLU, s. 115-137.

Müslüman Türkiye Toplumunun Ahlâkla İlişkili Pratik Sorunlarının Kökeni Üzerine, Nejat TURHAN, s. 138-143.

Kadı Iyaz ve Şifaü'ş-Şerif'i Hakkında Bir Deneme, Ufuk AKDENİZ, s. 144-148.

"Sünnet-i Seniyye Edeptir", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 149-154.

NO: 76 GÜZ/2001 ÖLÜM GERÇEĞİ

Yukarı


Editorial, s. 3-6.

Ölümün Varlık Eksenli İdraki, Hakan YALMAN, s. 7-20.

Ölüm Gerçeği, Hüsrev HATEMİ, s. 21-25.

Kur'an Ölümden Niçin Bahsediyor?, A. Said YARGICI, s. 26-31.

Ölüm: Bir Hayat Memat Meselesi, Osman ÖZKUL, s. 32-36.

Ölümün Soğuk ve Sıcak Yüzü, Veysel KASAR, s. 37-49.

Ölüm ve Ötesi, Süleyman ULUDAĞ, s. 50-61.

Dünyevî Hayatın En Son Tadı: Ölüm, M. Said İŞERİ, s. 62-74.

Çocuk ve Ölüm, Sabahaddin YAŞAR, s. 75-87.

Ölüm ve İntiharın Psikodinamiği, Reha FIRAT, s. 88-99.

Divan Şiirinde Ölüm Düşüncesi, Mahmut KAPLAN, s. 100-111.

Tolstoy'da Ölüm Düşüncesi veya İvan İlyiç'in Ölümü, Nazmi EROĞLU, s. 112-117.

Ölüm ve Hakkında Bazı Meseleler, Hüdaverdi ADAM, s. 118-139.

Ölüm Düşüncesinin Sanata Etkisi Üzerine, Yasemin YAŞAR, s. 140-146.

Her An Gelebilecek Gerçek: Ölüm, Harun YAHYA, s. 147-153.

"Mevt Dahi Hayat Gibi Mahlûktur; Hem Bir Nimettir", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 154-165.

NO: 77 KIŞ/2002 KÜRESELLEŞME KRİZİ

Yukarı


Editorial, s. 3-12.

Küreselleşme Tarihin Sonu mu?, Ufuk ÖZDEMİR, s. 13-19.

Küreselleşme: Kuşatma Altındaki Dünya, Abdurrahman ARSLAN, s. 20-31.

Küreselleşme ve Din, Adnan ASLAN, s. 32-48.

Küreselleşmenin İki Yüzü, Nazmi EROĞLU, s. 49-60.

Küreselleşme: İmkan ya da Tehdit-Bir psikososyal perspektif denemesi-, Reha FIRAT, s. 61-69.

İçiçe Geçmiş Tarihler: Avrupamerkezcilik, Çokkültürcülük ve Medya, Robert STAM, Ella SHOHAT, Der. ve Çev.: Edibe Sözen, s. 70-76.

Küreselleşme: Hayaller, Mitler, Kavgalar, Murat ÇETİNKAYA, s. 77-90.

İslam Dünyası ve Küreselleşme, Harun YAHYA, s. 91-96.

Küreselleşmenin Eşiğinde İslâm-Hıristiyan Diyaloğu, Hüdaverdi ADAM, s. 97-112.

Küreselleşme ve İnsan Beyni, Hakan YALMAN, s. 113-119.

"Vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 120-130.

"Toplumun McDonaldlaştırılması", Murat GÜLKIRAN, s. 131-134.

NO: 78 BAHAR/2002 İRTİCA: TEHLİKE Mİ, MASKE Mİ?

Yukarı


Editorial, s. 3-6.

İrtica Hikâyesi, Hüseyin HATEMİ, s. 7-9.

Yeni Korkusu ya da Gerici Kim?, Reha FIRAT, s. 10-15.

Fundamentalizm/İrtica Söylemi: Ötekileştirme ve "Yeni Efendiler"i Meşrulaştırma "Aygıt"ı, Yusuf KAPLAN, s. 16-24.

Din Gerçeği ve İrtica Fobisi, Hüdaverdi ADAM, s. 25-35.

"İlerleme" Üzerine Bir Tahlil Denemesi [Bölüm: 1], Durmuş HOCAOĞLU, s. 36-60.

Modernleşme, Ordu ve Başörtüsü Ekseninde İrtica Meselesi Üzerine Bir Deneme, Mustafa Said İŞERİ, s. 61-79.

İrtica Kavramı, M. Ali KAYA, s. 80-84.

Türk Tarzı Laiklik ve Türkiye'de Müslüman İmajı, Feyzullah CİHANGİR, s. 85-91.

31 Mart Vakası'nın Oluşumunda İttihatçıların Etkisi ve Bazı Yanılgılar, Nazmi EROĞLU, s. 92-108.

31 Mart Ayaklanması'nda Ulemanın Karşı Çabası Olarak Cemiyet-i İlmiye-i İslâmiye'nin Beyannameleri, Kemal KIZILTOPRAK, s. 109-114.

Bediüzzaman Said Nursi'nin 31 Mart Olayı'ndaki Tavrı, Selim SÖNMEZ, s. 115-131.

"Siyaseti dinsizliğe âlet yapanlar, başkasını irtica ile ve dinini siyasete âlet yapmakla itham ederler.", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 132-148.

NO: 79 YAZ/2002 SESLERİN ESTETİĞİ: MÜZİK

Yukarı


Editorial, s. 3

Din-Musiki İlişkisi Üzerine, Süleyman ULUDAĞ, s. 9-18.

Modern Bir Yanılgı: Zamanı Dondurmak, Osman GÖKMEN, s. 19-23.

"Ey Kopuz ile Çeşte! Aslın Ne Dürür (Nedir) İşte?", Hüsrev HATEMİ, s. 24-32.

Çocuk ve Müzik, Sabahaddin YAŞAR, s. 33-43.

İslam'da Müzik Meselesine Toplumsal Bir Bakış, Hüdaverdi ADAM, s. 44-51.

Divan Şiirinde Musiki, Mahmut KAPLAN, s. 52-60.

"Kün" ve "Erihnâ", Can CEYLÂN, s. 61-64.

Türk Müziği ile Batı Müziğinin Ses Sistemlerinin "İnformatif Değer" Bakımından Karşılaştırılması, Ayhan SONGAR, s. 65-70.

Osmanlı'da Musiki ve "Hikmete Dair Fenn'in Son Osmanlılar"ı, Mehmet GÜNTEKİN, s. 71-92.

Meş'um Karar 71 Yaşında, Cinuçen TANRIKORUR, s. 93-95.

Din-i İslam'da Hedef-i Münakaşa Olan Mesailden: Musiki, Mustafa Sabri Efendi, s. 96-100.

"Kâinat, İlahi Bir Musiki Dairesidir", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 101-107.

Güzel Sesli Peygamber: Hz. Davud, Abdülhalim YENER, s. 108-112.

NO: 80 GÜZ/2002 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNE KATKI...

Yukarı


Editorial, s. 3-4.

Yeni Bir Demokrasi Anlayışı: Demokrat Kimlik Oluşumunda Bireyin Kendini "Özne" Olarak İnşası, Reha FIRAT, s. 5-9.

İyi Bir Müslüman; İyi Bir İnsan, İyi Bir Demokrattır, Hakan YALMAN, s. 10-17.

Bediüzzaman Said Nursi'de Düşünce Özgürlüğü, Hüseyin KARA, s. 18-24.

Medya Ne Kadar Demokrat?, Ufuk ÖZDEMİR, s. 25-38.

İnsanın Hürriyeti, M. Ali KAYA, s. 39-46.

Demokratikleşme ve Meşruiyet Sorunu, Ahmet NAZLI, s. 47-57.

Demokrasi ve Laiklik Açısından Devlet-Toplum İkilemi ve Şeair Kavramı, Nuri ÇAKIR, s. 58-66.

Veda Hutbesi'nden İnsanlığa Mesajlar, M. Fatih AYDIN, s. 67-75.

Siyasal ve Kültürel Yapı Demokratikleşmeye Engel midir?, Feyzullah CİHANGİR, s. 76-80.

Arnavutluk İsyanından Muhalif Bir Cuntaya: Halâskâr Zabitân Grubu, Nazmi EROĞLU, s. 81-92.

Son Dönem Osmanlı Ulemasının Meşrutiyet ve Hürriyete Dair Görüşleri, Abdülhalim YENER, s. 93-111.

"Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur.", Bediüzzaman Said NURSİ, s. 112-121.

NO: 81 KIŞ/2003 MEDENİYET

Yukarı


Editorial, s. 3-4.

Medeniyet, Hüseyin HATEMİ, s. 5-7.

Medeniyet, Kur'an Medeniyeti ve Evrensellik İmkânları, Selim SÖNMEZ, s. 8-16.

Hem Bediüzzaman, hem de Papa kuvvete değil, hakka dayanmak gerektiğini söylüyorlar., S.J. Thomas MICHEL, s. 17-21.

Din ve Medeniyet, Süleyman ULUDAĞ, s. 22-30.

Medeniyet-i Sefahat ve Medeniyet-i Fazilet'in Mukayesesi, Furkan AYDINER, s. 31-41.

Amazonlar Efsanesi ve Çağdaş Medeniyetin Getirdikleri, Bahadır EROĞLU, s. 42-46.

Medeniyet Kimin Eseri?, Hakan YALMAN, s. 47-50.

Nursi, Batı medeniyetini iyi ve kötü yönleriyle birlikte ele almış., Oliver LEAMAN, s. 51-54.

İslam Medeniyeti, Ziya KAZICI, s. 55-65.

Medeniyet Eğitimle Kurulur, B. Sait ÇİFTÇİ-Hüseyin KARA, s. 66-75.

Eski Yunan Medeniyeti, Doğu ve Batı, Nazmi EROĞLU, s. 76-91.

Mehmet Akif'te "Medeniyet", Ahmet DURSUN, s. 92-101.

Batı Medeniyeti ve Cemil Meriç, Hüseyin ÖZDEMİR, s. 102-108.

Medeniyet: Nedir, Ne Değildir?, Yunus A. ÇENGEL, s. 109-117.

Batı Felsefesinin Tarih Yorumu: Medeniyetler Çatışması, Murat GÜLKIRAN, s. 118-121.

Kur'an, ancak umumun, laakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder. Bediüzzaman Said NURSİ, s. 122-138.

NO: 82 BAHAR/2003 EVRENSEL BARIŞA ÇAĞRI

Yukarı


Editorial,, s. 3-4.

Evrensel Barışa Doğru, Selim SÖNMEZ, s. 5-9.

Harfi Bakış ve Barış, Hakan YALMAN, s. 10-14.

İslam'ın Evrensel Barışa Katkıları, Bekir KARLIĞA, s. 15-20.

Global Amerikan İmparatorluğu ve Global Barış, Furkan AYDINER, s. 21-27.

Savaşların Gizli Nedeni Toplumsal Narsisizm, Reha FIRAT, s. 28-33.

Bediüzzaman'ın Düşüncesinde Savaş ve Barış, S.J. Thomas MICHEL, s. 34-40.

Barış Ahlakı, Nevzat TARHAN, s. 41-45.

Dünya Barışı İçin Yeni Bir Tarih Tasavvuru Zarureti, Nazmi EROĞLU, s. 46-53.

Bir Şairin Barışa Teşekkürü -Nabi'nin Sulhiyye Kasidesi-, Mahmut KAPLAN, s. 54-60.

Sulhun Duygusal Engelleri, Veysel KEVSER, s. 61-72.

Harb-i Umumiden Sulh-u Umumiye, Mustafa ÖZCAN, s. 73-78.

Hz. Peygamberin Bir Barış Pratiği: Hudeybiye, Feyzullah CİHANGİR, s. 79-85.

İslam'da Cihad, M. Ali KAYA, s. 86-95.

İslam, Barış ve Spor, Hüdaverdi ADAM, s. 96-104.

Sulh-u Umumi, Bediüzzaman Said NURSİ, s. 105-115.

Mohandas Karamchand Gandhi, İhsan Selim KURT, s. 116-119.

NO: 83 YAZ/2003 GENETİK BİLİMİ NEREYE GİDİYOR?

Yukarı


Editorial,, s. 3-6.

Dünden Bugüne Genetik Bilimi, Baki AYDIN, s. 7-14.

Genetikte Psikososyal ve Etik Boyut, Reha FIRAT, s. 15-23.

Genetik ve Etik, Salih GÜMÜŞ, s. 24-30.

Sonsuz İlmin Hayata Yansıması: DNA, Hakan YALMAN, s. 31-39.

Genetik bilimindeki gelişmeler abartılıyor., Cevat BABUNA, s. 40-49.

Genetik Çalışmalar ve Hayvan Klonlama, Gürbüz AKSOY, s. 50-53.

Klonlama ve Etik, Hüsrev HATEMİ, s. 54-56.

Kelam Perspektifinden Genetik Kopyalama, Hüdaverdi ADAM, s. 57-68.

Hafiziyyetin Tecellisi: Genler, Gökçe OK, s. 69-72.

Genetik Biliminin Ulaştığı Nokta ve Etik, Faruk SÜZERGÖZ, s. 73-76.

El-Hafiz: "Zahir ve Batın Aynalar"da Her Şey Kayıt Altında, Mustafa Said İŞERİ, s. 77-84.

Çekirdek umum ağacın manasını, fihristesini taşıyor., Bediüzzaman Said NURSİ, s. 85-97.

İnsana, topluma ve ekolojik sisteme zarar vermemek koşuluyla, genler üzerinde biyolojik ve tıbbi nitelikte bilimsel çalışmalar yapmak, İslam açısından bir sakınca taşımamaktadır., Diyanet İşleri Başkanlığı, s. 98-100.

Genetik Kavramlar Sözlüğü ve Genetik Çalışmaların Kronolojik Tarihi, Gökçe OK, s. 101-104.

Savaş ve Barış Üzerine, Durmuş HOCAOĞLU, s. 105-129.

NO: 84 GÜZ/2003 TESETTÜR

Yukarı


Editorial,, s. 3-6.

Başörtüsü Savunmasının Yöntemi ve Haklılık Delilleri, Nuri ÇAKIR, s. 7-12.

İslam Kaynaklarında Örtünme, Hayreddin KARAMAN, s. 13-21.

Türk Modernleşmesi ve "Tesettür", Feyzullah CİHANGİR, s. 22-27.

Anketler ve İnsan Hakları Kuruluşlarının Raporları Işığında Başörtüsü Yasağının Değerlendirilmesi, Fatma BENLİ, s. 28-41.

Başörtülü kız, otoriter devletin iktidar alanını rencide ediyor, Etyen MAHÇUPYAN, s. 42-50.

Türkiye'de Kadın Kıyafetinde Modernleşme Süreci ve Medyanın Etkisi, Ufuk ÖZDEMİR, s. 51-83.

Tesettür ve Kıyafetlerin Sosyal Rolü, Oliver LEAMAN, s. 84-88.

Başörtüsünün Psikolojik Boyutu, Nihat KAYA, s. 89-95.

Esirden Tesettüre, Hakan YALMAN, s. 96-99.

Başını Örten Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Konuyla İlgili Hukuk Normlarına İlişkin Rapor, Işık Hukuk Bürosu, s. 100-120.

Tesettür Meselesinin Turuk-i Halli, İsmail Hakkı, s. 121-126.

Tesettür-i Nisvan Meselesi Hakkında Son Söz, Mahmud Es'ad, s. 127-129.

Avrupa'da Tesettür Tartışmaları, Mustafa ÖZCAN, s. 130-138.

Tesettür, kadınlar için fitridir ve fitratları iktiza ediyor., Bediüzzaman Said NURSİ, s. 139-148.

 

Yukarı