13. Risale-i Nur Kongresi Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı – DEKLARASYONLAR

24-5 Mart 2018 / İstanbul

 

1. MASA
İslam Kardeşliği, Hürriyet ve Demokrasi

2. MASA
İslâm Kardeşliği ve İttihad-ı İslam

3. MASA
İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı

4. MASA
İslam Kardeşliği, Aile ve Eğitim

5. MASA
İslâm Kardeşliği ve İhlâs