Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’a Göre İttihâd-ı İslâm ve Önündeki Engeller – Dr. Cafer KAYSİCİ

 

 

Özet

Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin bütün ömrü boyunca kendisine hedef olarak seçtiği hususlardan biri İttihad-ı İslam’dır. Bu çalışmamızın genelinde Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinden yola çıkarak İttihad-ı İslam’ın önemini, gerekliliğini ve hem İslam âleminin hem de insanlığın selametinin ancak İttihad-ı İslam ile mümkün olacağını ifade etmeye çalıştık. Yine bu çalışmamızda “Her şey zıddıyla bilinir” kaidesini esas tutarak, İttihad-ı İslam’ın en önemli manilerinin başında gelen menfi milliyet anlayışını da geniş bir şekilde ele aldık.
Anahtar Kelimeler: İslam Kardeşliği, İttihad-ı İslam, Milliyetçilik, Menfi milliyet, Müsbet milliyet, Uhuvvet, Muhabbet, Eğitim

 

 

 

How Bediuzzaman Said Nursî’s Discusses The Islamic Unity (Ittihad-i Islam) And Barriers-to-Acquiring It

 

Abstract

One of the things that Bediuzzaman Said Nursî, the author of Risale-i Nur, chosed as his goal throughout his life is the Islamic Unity (Ittihad-ı Islam). Through the works of Bediuzzaman Said Nursî in the whole of this study; we have tried to express the importance and necessity of Ittihad-i Islam and also tried to demonstrate the salvation of both humanity and the Islamic world depends on it. And also, in this study, by keeping the principle “Everything can be known by its opposite”, we have discussed the concept of “Nationalism” as one of the most important handicaps of Islamic Unity
Keywords: Islamic Brotherhood, Islamic Unity, Nationalism, Detrimental nationalism, Helpful nationalism, Brotherhood, Love, Education.

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları