Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Elinizi vicdanınıza koyun! Dünya Barışı ve İslam Kardeşliği İçin Ailede Vicdan Eğitimi – Sebahattin YAŞAR

 

 

Özet

Bu çalışmada, Risale-i Nur eserlerinde vicdanın ne olduğu, nasıl harekete geçtiği ve İslam kardeşliği ve dünya barışı için nasıl bir ufuk açtığı sorularına cevap aranmakta ve aile içinde vicdan eğitiminin nasıl yapılacağı üzerinde durulmaktadır.
Bunun amaçla, fert fert bozulan vicdanların, yine özellikle ailede fert fert nasıl tamir edileceğine dair çözümler araştırıldı. Çocukta imanlı vicdan bilincinin uyanması için, henüz erken yaşlarda anne babaya düşen sorumluluklar ele alındı ve ailede sözden ziyade hal dili ile ‘yaşayan bir vicdan’ın gerekliliğinin çocuk için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Anahtar Kelimeler: Vicdan, İslam Kardeşliği, Dünya Barışı, Aile, Eğitim

 

 

 

Put your hand in your heart!
Education of Conscience in the Family for the World Peace and Islamic Brotherhood

 

Abstract

In this work, the answer in the Risale-i Nur Collection to the questions of what conscience is, how it actuates and how it opens up horizons for Islamic Brotherhood and World Peace is searched and how the education of conscience in the family is done.
For this purpose, solutions are researched for how to repair the conscience of every individual, especially the individuals of a family. In order to wake up the faithfully acting conscience in the child; the answer to the question “what are the responsibilities of the parents at early ages” are discussed and it is emphasized that the necessity of a living conscience in the family’s behaviours is indispensable for the child

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları