Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Gözdeki İttihad: İki Bakıp Bir Görmek – Kolektif

 

 

Özet

İttihad ve tesanüd Müslümanlar üzerine farz olan vazifelerdendir. Kainatta
eksiksiz bir şekilde kendini gösteren ittihad ve tesanüd şuuruna erişebilmek
için insanın yaradılışına bakmak yeterlidir. İnsan vücudu ittihad
ve tesanüdün kainatta nasıl mükemmel bir şekilde işlediğini ve ne kadar
önemli olduğunu gözler önüne sermekte ve sosyal hayatta da ittihadın nasıl
gerçekleştirileceğine dair ipuçları vermektedir. Bu çalışmada gözlerin fizyolojisinden
ve işleyiş özelliklerinden yararlanılarak ittihad, tesanüd ve meşveret
gibi önemli kavramlari incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Göz, İttihad, Tesanüd, Meşveret, Fert, Hikmet

 

 

 

Liaising between the Eyes:
Binary Look and One Seeing

 

Abstract

Unity and solidarity are obligations on Muslims. It is enough to look at
the creation of mankind in order to gain access to the consciousness of the
unity and integrity of the universe. The human body shows how it works in
the universe and how important it is in the universe and gives clues as to
how the alliance will be realized in social life. In this study, the significance
of unity, solidarity and consultation will be examined by starting from the
physiology and working characteristics of eyes.
Keywords: Eye, Unity, solidarity, consultation , individual , Wisdom

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam