Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslam Kardeşliğine Giden Yolda Adalet – Doç. Dr. Veysel KASAR

 

 

Özet

Bir ülkede kardeşlik ve barışın kurulmasında adaletin yeri inkar edilemez.
Adalet huzurun, barışın, kardeş olmanın, vatandaşlık ortak paydasının,
aynı milletin parçası olduğunu hissetmenin (aidiyet duygusu) aynı
medeniyete mensubiyetin, eşit seviyede haklara sahip olduğunu görmenin
temel şartıdır. Adalet ve hakkaniyetin olmadığı yerde mezkur durumlar yok
olur. Bunların yerini, kin, intikam, hırs, adavet, husumet, dışlanmışlık, ötekileştirilmiş
olma hissi, itilmiş-kakılmışlık duygusu alır. Bu yazıda demokrasi
ve insan hakları çerçevesinde kardeşlik için adaletin gereği ele alınacak
ve İslam kardeşliği ve adalet arasındaki ilişki incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İslam Kardeşliği, Adalet, Orta Ümmet, Hakkaniyet,
Muhakeme

 

 

 

Justice on the Way to the Islamic
Brotherhood

 

Abstract

The place of justice can not be denied in the establishment of brotherhood
and peace in a country. Justice is the basic condition for peace, brotherhood,
fellow feeling for citizenship and sense for being a part of the same
nation (feelings of belonging) and sense of having the same and equal
rights. Where there is no justice and fairness; all these wiill be disappeared.
The place of them will be taken by grudge, revenge, greed, hostility, exclusion,
feeling of being othered, being pushed-out feeling. In this article, justice
for brotherhood in the framework of democracy and human rights will
be addressed and the relationship between Islamic brotherhood and justice
will be examined.
Keywords: Islamic Brotherhood, Justice, Mid Ummah, Fairness, Reasoning

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları