Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Mühim Bir Marazın Teşhisi ve Çare Arayışları – Mustafa USTA

 

 

 

Özet

İslam aleminde artan terör olayları ve ayrılıkçı faaliyetler, birlikteliğin ve İslam kardeşliğinin inşa edilmesi meselelerini yeniden gündeme taşımıştır. Bu kaosa sebep olan maraz iyi teşhis edilebilirse tedavisi de ona nispeten daha kolay olacaktır. Bizler de bu makalemizde hastalığı tespit etmeye çalışarak, Risale-i Nur eserlerinin perspektifiyle hürriyet ve demokrasi ekseninde İslam kardeşliğinin ve dünya barışının nasıl sağlanabileceğini hususlarına değinmeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Hürriyet, Adalet, İslam Kardeşliği, Dünya Barışı

 

 

 

Dıagnosıs Of An Important Socıal Disease And Search For A Remedy

 

Abstract

Increasing terrorism in the Islamic countries, separatist activities brought up the searches for a remedy for reconciliation and the establishment of the Islamic brotherhood to the agenda. If the social-disease causing this chaos can be diagnosed very well, then the treatment of the case will be relatively easy. In this article we tried to identify the disease and to address the issue of how the Islamic brotherhood and world peace can be achieved in the direction of liberty and democracy with the perspective given in The Risale-i Nur Collection.
Keywords: Democracy, Freedom, Justice, Islamic Brotherhood, World Peace

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları