Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’un Bakış Açısıyla Hakiki İslam Kardeşliği – Prof Dr. Hüseyin UZUN

 

 

Özet

Mü’minlerin kendi aralarındaki en önemli vasfı, “Mü’minler ancak kardeştirler”
âyet-i kerimesinin de vurguladığı gibi kardeşliktir. Bu, soy kardeşliğinin
ötesinde ihlas, iman, takva ve amel-i sâlih bağları ile kurulan bir
kardeşliktir. “Hayat sahibi bir vücut için “ruh” neyse, İslam âlemi ve insaniyet
âlemi için de “kardeşlik” odur. Çünkü İslam kardeşliği, İttihad-ı İslamın
çekirdeği konumundadır. Kardeşlik aynı zamanda dünya barışının da oluşmasına
zemin hazırlayacaktır.Evrensel bir barışın ve saadetin yolu, kardeşlik
bağlarının güçlendirilmesinden geçer. O nedenle bu bağların oluşturulması
için gayret sarf edilmesi elzemdir. Bu çalışmamızda İslam kardeşliğinin
ne kadar önemli bir vasıf olduğu, bazı ayet ve hadislerle dikkate sunulacaktır.
Risale-i Nur bakış açısıyla kardeşliği zedeleyen hastalıkların neler olduğu
ve bu hastalıkların nasıl tedavi edileceği hususu üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İslam Kardeşliği, Dayanışma, Uhuvvet, Muhabbet,
İttihad, Barış

 

 

 

The Islamic Brotherhood From
The Risale-i Nur’s Point of View

 

Abstract

The most important characteristic of the believers is the brotherhood, as
the Quranic verse “All believers are only brothers” emphasizes. This brotherhood
is a fraternity established with pure faith (ihlas), belief, taqwa and
good actions (amel-i sâlih) beyond the brotherhood of the descendants.
The “brotherhood” in the Islamic world and the human world closely resembles
the soul in a living body. The Islamic brotherhood is the core of the
Islamic Unity. The Brotherhood, at the same time, will form a basis for the
world peace. The path to a universal peace and to happiness goes through
the strengthening of brotherhood ties. Fort hat reason, it is essential that
efforts are made to establish these bonds. In this work, It will be presented
with some verses and hadiths that how important the Islamic brotherhood
is. And also what illnesses are frustrating the brotherhood and how these
diseases can be treated will be discussed in the viewpoint of Risale-i Nur.
Keywords: Islamic Brotherhood, Solidarity, Brotherhood, Love, Unity, Peace

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları